เกร็ดความรู้ คู่ปฐพี ข้อดี และข้อจำกัด ของ ‘การผสมปุ๋ยใช้เอง’

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

เกร็ดความรู้ คู่ปฐพี ข้อดี และข้อจำกัด ของ ‘การผสมปุ๋ยใช้เอง’

การนำเอาแม่ปุ๋ยชนิดต่างๆ มาผสมกัน เพื่อให้ได้ปริมาณและสัดส่วนของธาตุอาหารที่เหมาะสมกับระดับควมอุดมสมบูรณ์ของดิน และความต้องการของพืช

ข้อดี
– ได้ปริมาณธาตุอาหารครบถ้วนตามความต้องการ เกษตรกรสามารถผสมได้ทุกเกรดปุ๋ย
– มีทางเลือกในการใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้น
– ลดน้ำหนักปุ๋ยที่จะต้องขนไปใส่ในพื้นที่เพาะปลูก
– ได้เกรดปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และตรงตามความต้องการของพืช
– แก้ปัญหาปุ๋ยปลอม หรือปุ๋ยด้อยคุณภาพ
– ประหยัดค่าใช้จ่าย

ข้อจำกัด
– แม่ปุ๋ยที่ใช้ต้องผสมเข้ากันได้ดี และมีขนาดใกล้เคียงกัน
– ควรผสมปุ๋ยตามจำนวนที่ต้องการใช้แตะละครั้ง
– เมื่อผสมแล้วควรใช้ทันที เพราะปุ๋ยจะชื้นง่าย และจับตัวเป็นก้อน

เรียบเรียงโดย : เกษตร นานา
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร โทร 02-597-7514 – กลุ่มงานวิจัยละพัฒนารูปแบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ย, กลุ่มงานวิจัยปฐพีวิทยา, กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  วิธีทำกระบอกไม้ไผ่ เพื่อปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ - ประหยัด ดูสวย ประดับสวนได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง