สูตรน้ำหมักดินระเบิด

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

สูตรน้ำหมักดินระเบิด

จากสาเหตุที่เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีลงในนาข้าวเกินความจำเป็น จนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของดิน ทำให้ดินแข็งกระด้าง ดินแน่น เมื่อเกษตรกรเพาะต้นกล้าข้าวปรากฏว่าระบบรากของต้นข้าวไม่สามารถชอนไชหาอาหารได้ในวงกว้าง เนื่องจากถูกดินยึดรากไว้จนแน่น จนเป็นเหตุทำให้ต้นกล้าข้าวถอนได้ยากขึ้นนั้น เกษตรกรสามารถเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับโครงสร้างของดินด้วยน้ำหมักชีวภาพดินระเบิดที่จะทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น ดินหลวม รากของต้นข้าวจะสามารถชอนไชหาอาหารได้ง่าย และช่วยให้เกษตรกรถอนต้นกล้าข้าวได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้น้ำหมักสูตรดังกล่าวสามารถนำไปช่วยในการย่อยสลายตอซังข้าวได้ดีอีกด้วย

วัตถุดิบ
1) ดินที่อุดมสมบูรณ์ในท้องถิ่น 1 กิโลกรัม
2) รำอ่อนละเอียด 1 กิโลกรัม
3) น้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ
4) น้ำ 1 – 2 แก้ว
5) ผ้าฝ้าย หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ 2 ผืน หรือ 4 แผ่น

วิธีทำ
1) นำดินที่อุดมสมบูรณ์ในท้องถิ่นมาคลุกเคล้ากับร้าละเอียดและน้ำตาลทรายแดง หรือกากน้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ แล้วเติมน้ำประมาณ 1 – 2 แก้ว ขึ้นอยู่กับฤดูกาล ให้ได้ความชื้นพอ หมาดแล้วใช้ ผ้าฝ้ายหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ห่อไว้ (ห่อละ 1 กิโลกรัม)

2) ใช้เวลาในการเพาะเลี้ยง 2 – 3 คืน จะเป็นก้อนแข็งเพราะเชื้อราสีขาวเดินเต็มก้อน

3) ผสมน้ำ 20 กิโลกรัม กับน้ำตาลทรายแดง หรือกากน้ำตาล 2 กิโลกรัม นำจุลินทรีย์ ที่เพาะเลี้ยงครบ 2 – 3 คืน ไปเลี้ยงในที่ผสมไว้ แล้วเลี้ยงต่อไป 2 – 3 คืน สามารถ นำไปใช้ได้เลย

อัตราส่วนในการใช้
1) ต้นกล้าอ่อน น้ำดินระเบิด 1 ส่วน น้ำ 1,000 ส่วน ราดลงแปลงเพาะกล้าก่อนหวาน 1-2 วัน หรือฉีดพ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

2) ผักผลไม้ น้ำดินระเบิด 1 ส่วน น้ำ 500 ส่วน ลาดแปลงปลูก ก่อนปลูก 1-2 วัน

3) นาข้าว น้ำดินระเบิด 1 ส่วน น้ำ 800 ส่วน ฉีดพ่น 7-15 วัน/ครั้ง

4) ใช้ย่อยสลายตอซักข้าว โดยใช้น้ำหมักเข้มข้น 5 ลิตร/ไร่ ราดหรือฉีดพ่นให้ทั่วต่อซังข้าวก่อนไถกลบ

5) ดินแข็งทราย ใช้อินทรียวัตถุคลุมดิน น้ำดินระเบิด 1 ส่วน น้ำ 100 ส่วน ลาดให้ทั่ว

ประโยชน์ของน้ำหมักดินระเบิด
– เป็นหัวเชื้อใช้ย่อยสลายซากอินทรียวัตถุต่างๆ ได้ดี

– เหมาะสำหรับใช้ในแปลงนาข้าว เพื่อช่วยเร่งการย่อยสลายอินทรียวัตถุ วัชพืช และตอซัง โดยใช้น้ำหมักเข้มข้น 5 ลิตร/ไร่ ราดให้ทั่วตอซังในแปลงนาก่อนไถกลบ

– ใช้สำหรับการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด

– สำหรับพืชผักสวนครัว / ไม้ยืนต้น ให้ใช้ที่ความเจือจาง น้ำหมักดินระเบิด 1 ลิตร ต่อ น้ำ 100 – 500 ลิตร ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้และพืชผัก

*** ถ้าโพสนี้มีประโยชร์ โปรแชร์ต่อ ไปยังกลุ่มเกษตรต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแก่ผู้พบเห็น


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  (คลิป) สูตรปรุงดินง่ายๆ ปลูกอะไรก็งาม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง