การจัดการสวนผลไม้ ในฤดูแล้ง

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

การจัดการสวนผลไม้ ในฤดูแล้ง

ภาวะภัยแล้งและเกิดปัญหาจากน้ำซ้ำซากของทุกๆ ปี ได้สงผลกระทบต่อการดูแลรักษาสวนผลไม้เป็นอย่างมาก เกษตรกรที่ทำสวนผลไม้จึงควรเตรียมการเกี่ยวกับแหล่งน้ำให้ดีเป็นพิเศษ ควรศึกษาแนวทางปฏิบัติและการดูแลรักษาสวนผลไม้และเตรียมการโดยด่วน ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้

การจัดการบ่อน้ำ
บ่อน้ำที่มีอยู่ ถ้ามีบ่อน้ำอยู่แล้ว ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ซ่อมแซมรอยรั่วตามของบ่อ และถ้าสามารถสูบน้ำจากคลองหรือแหล่งน้ำใกล้เคียงมาใส่ได้ต้องมีบทำ

การจัดการให้น้ำต้นไม้
การให้น้ำต้นไม้ผลในระยะนี้ ต้องคำนึงถึงการใช้น้ำแบบประหยัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยให้น้ำในรัศมีที่เป็นทรงพุ่มเท่านั้น การเปลี่ยนระบบการให้น้ำเป็นระบบน้ำหยดจะช่วยให้ประหยัดน้ำได้มากกว่าการใช้สายยางรดน้ำ

การป้องกันการระเหยของน้ำ
หาวัสดุคลุมผิวดินบริเวณโคนต้นไม้ผล จนถึงแนวรัสมีทรงพุ่ม ได้แก่ ใบไม้แห้ง ใบตองแห้ง ทางมะพร้าว กาบมะพร้าว หญ้าแห้ง ฟาง ฯลฯ เพื่อช่วยชะลออัตราการระเหยของน้ำจากผิวดินให้ช้าลง

การกำจัดวัชพืช
กำจัดวัชพืช ให้กำจัดตั้งแต่ต้นฤดูแล้ง แล้วใช้เศษวัสดุที่แห้งมาคลุมโคนต้นไม้ผล แต่ในระยะที่ขาดแคลนน้ำมากๆ ไม่ควรทำการกำจัดวัชพืชหรือไถพรวนดิน เพราะจะทำให้ผิวดินแห้งเร็วมากขึ้น

การตัดแต่งกิ่ง
เมื่อประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำที่จะใช้รด อาจทำให้ต้นไม้ผลโทรมถึงตายได้ ให้ทำการตัดแต่งกิ่งช่วยลดการระเหยน้ำทางใบ และให้การออกดอกติดผลในฤดูต่อไป

การป้องกันไฟไหม้
ทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟไหม้สวนผลไม้ เพราะฤดูแล้งอากาศร้อนจัดและมีใบไม้แห้งเยอะมาก มักมีปัญหาเรื่องไฟไหม้สวนผลไม้อยู่เสมอ

การป้องกันน้ำเค็ม
สวนผลไม้ที่อยู่ใกล้กับทะเล ต้องกักน้ำจืดไว้เพียงพอ และป้องกันน้ำเค็มรุกเข้ามาในสวนโดยตรวจสอบระบบลงน้ำ อย่าให้มีน้ำรั่วไหล หากมีผักตบชวา จอกแหน หรือสาหร่ายอยู่ในท้องร่องสวนเป็นจำนสวนมาก ควรนำขึ้นมาคลุมดินบริเวณรอบๆ เพื่อเพิ่มความชื่นให้ต้นผลไม้ได้เป็นอย่างดี


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  ''ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง'' เป็นจริงตามที่พ่อพูด “3 คำ” นี้นี่เองที่พ่อหลวงใช้ ช่วยชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง