การป้องกันและปรับปรุงรักษา ‘ดิน’ ให้มีคุณภาพ

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

การป้องกันและปรับปรุงรักษา ‘ดิน’ ให้มีคุณภาพ

การใช้ดินเป็นระยะเวลานาน ทำให้ดินเสื่อมโทรมลง รวมทั้งดินถูกชะล้างพังทลายอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องทำการบำรุงดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น โดยการใช้ดินอย่างถูกวิธี มีการบำรุงดิน และมีการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นดินได้อย่างยั่งยืน

การบำรุง ป้องกันรักษาดินให้มีคุณภาพ มีหลายวิธี ได้แก้

การใช้วัสดุธรรมชาติคลุมดิน : เพื่อช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ช่วยรักษาความชื่นของดิน และกลายเป็นปุ๋ยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน

การปลูกพืชคลุมดิน : เพื่อป้องกันการชะล้างของน้ำ

การเติมปุ๋ย : อาจจะปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทำการหว่านให้ทั่ว จะทำให้ดินมีแร่ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ

การปลูกพืชแบบขั้นบันได : เป็นการปลูกพืชบนพื้นที่เนินหรือไหล่เขาขวางความลาดเท

การปลูกพืชหมุนเวียน : เช่นการปลูกถั่วสลับกับพืชที่เราต้องการผลิต ช่วยเพิ่มรายได้ และยังช่วยบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้น

การปลูกพืชแซมร่อง : การปลูกพืชที่ให้ผลผลิตในพื้นที่ว่างระหว่างแถวของพืชหลัก

การปลูกป่า : จะช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดี

โดย กรมพัฒนาที่ดิน


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  เซฟเก็บไว้ สูตรน้ำยาเร่งราก 30 บาท ทำง่าย รากงอกเร็ว เห็นผลไว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง