ตัวห้ำ มวนตาโต Cardiastethus pygmaeus Poppius แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

ตัวห้ำ มวนตาโต Cardiastethus pygmaeus Poppius แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cardiastethus pygmaeus Poppius (Heteroptera : Anthocoridae)

รูปร่างลักษณะ ชีวประวัติ และอุปนิสัย
มวนในวงศ์ Anthocoridae มีเพียงไม่กี่ชนิดที่เป็นมวนตัวห้ำ โดยทั่วไปมีขนาดเล็กกว่า 4.0 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัย มีขนาดลำตัวยาว 1.5-1.8 มิลลิเมตร มีบางชนิดที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูในโรงเก็บ โดยการดูดน้ำเลี้ยงจากไข่ และหนอนของด้วง ผีเสื้อ เหาหนังสือ และไร ลำตัวสีเหลืองอมน้ำตาล ลักษณะทั่วไปคล้ายมวนจอพพีคัส แต่มวนชนิดนี้มีขนาดเล็กกว่า และความกว้างของส่วนอกมีขนาดเท่ากับความกว้างของส่วนท้อง ปลายปีกสีขาวใสเป็นรูปครึ่งวงกลม ตารวมมีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับมวนจอพพีคัส มักพบบนฟางข้าว ใต้เปลือกไม้ที่มีการเน่าเสียของเนื้อไม้ ทำลายแมลงในโรงเก็บข้าวในประเทศไทยพบที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อทำการสำรวจและเปรียบเทียบกับแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดอื่น ๆ ภายในโรงเก็บ พบเขตแพร่กระจายตัวในระดับปานกลาง หรือโอกาสพบเป็นบางครั้งคราวเท่านั้น

ภาพ – ตัวเต็มวัย ตัวห้ำ มวนตาโต Cardiastethus pygmaeus Poppius

เขตการแพร่กระจาย
อินเดีย ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน และไทย

แมลงอาศัย
แมลงศัตรูผลิตผลเกษตร

-*-*-*-*-

ตัวห้ำ ที่พบนในประเทศไทย
จากการสำรวจศัตรูธรรมชาติในโรงสี โกดังเก็บข้าว ทั้งของราชการและเอกชน พบตัวห้ำทั้งหมด 29 ชนิด ซึ่งจัดอยู่ใน 4 อันดับคือ Coleoptera, Dermaptera, Diptera และ Heteroptera สำหรับอันดับ Coleoptera พบแมลงที่เป็นด้วงตัวห้ำ 12 ชนิด อันดับ Dermaptera พบตัวห้ำ 4 ชนิด อันดับ Diptera พบแมลงวันตัวห้ำ 1 ชนิด และอันดับ Heteroptera พบมวนตัวห้ำทั้งหมด 13 ชนิด แต่ตัวห้ำที่สำคัญและพบมากที่สุดคือ Xylocoris flavipes, Joppeicus paradoxus, Amphibolus venator และ Peregrinator biannulipes

ชนิดวงศ์ของตัวห้ำ ที่พบในประเทศไทย ดังนี้

Order : Coleoptera
Family : Carabidae
Species : Chlaeminus sp., Amblystomus sp. 1, Amblystomus sp. 2, Amblystomus sp. 3, Stenolophus sp. 1, Stenolophus sp. 2, Eucolliuris sp., Zuphium sp., Aephnidius sp.

Family : Histeridae
Species : Carcinops pumilio (Erichson)

Family : Cleridae
Species : Thaneroclerus buqueti (Lefebvre), Tilloidea notata (Klug)

Order : Dermaptera
Family : Carcinophoridae
Species : Euborellia plebeja (Dohrn), Euborellia femoralis (Dohrn), Euborellia sp.

Family : Forficulidae
Species : Forficula sp.

Order : Diptera
Family : Scenopinidae
Species : Scenopinus sp.

Order : Heteroptera
Family : Reduviidae
Species : Amphibolus venator (Klug)*(พบมาก), Peregrinator biannulipes (Montrouzier & Signoret)*(พบมาก), Vesbius purpureus (Thunberg)*(พบมาก)

Family : Joppeicidae
Species : Joppeicus paradoxus Puton*(พบมาก)

Family : Anthocoridae
Species : Cardiastethus pygmaeus Poppius*(พบมาก), Amphiareus constrictus (Stål), Physopleurella sp., Dufouriellini gen. A sp., Dufouriellini gen. B sp., Xylocoris (Arrostelus) flavipes (Reuter)*(พบมาก), Xylocoris (Proxylocoris) sp. 1*(พบมาก), Xylocoris (Proxylocoris) sp. 2*(พบมาก)

-*-*-*-*-

ที่มา : PDF แมลงที่พบในผลิตผลเกษตร และการป้องกันกำจัด โดย กองวิจัยและพัฒนาวิชาการหลักการเก็บเกี่ยว และแปรรูปผลิตผลเกษตร – กรมวิชาการเกษตร


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  ใหม่! แจกสูตร น้ำหมักไล่แมลง ทำเองได้ จากของใช้ในครัว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง