“ยางนามีค่าดั่งทอง” ปลูกยางนา เหมื่อนมีเหมืองทองคำไว้ในไร่

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

“ยางนามีค่าดั่งทอง” ปลูกยางนา เหมื่อนมีเหมืองทองคำไว้ในไร่

ทุกวันนี้ มีคนไทยจำนวนมากที่ต่อยอดนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ โดยการ ปลูกยางนา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนน้ำมันดีเซล

โดยน้ำมันจากต้นยางนา สามารถผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ทดแทนน้ำมันดีเซลได้ดี โดยเฉพาะเครื่องจักรกลการเกษตรรอบต่ำ เช่น ใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลเติมรถไถนาเดินตามได้ 100% ซึ่งผลการวิจัยพบว่าน้ำมันจากต้นยางนาสามารถลดต้นทุนได้อย่างมาก

ต้นยางนาสามารถเริ่มเจาะน้ำมันได้เมื่ออายุ 15-20 ปี วิธีการไม่ยุ่งยาก เริ่มจากการนำสว่านไฟฟ้า 5 หุน เจาะลงไปในเนื้อต้นยางนาเฉียงขึ้น 45 องศา ให้ทะลุเปลือกเข้าไปถึงเนื้อต้นยางนา เจาะห่างจากพื้น 30-50 เซนติเมตร ลึก 15-20 เซนติเมตร จากนั้นใช้ขวดพลาสติกที่ต่อเป็นจุกสายยางประดิษฐ์ขึ้นเองเสียบเข้ากับรูที่เจาะไว้ แล้วนำดินน้ำมันปิดเพื่อไม่ให้สายหลุด ให้น้ำมันยางนาไหลลงขวด ทิ้งไว้ 2-3 วัน จะได้น้ำมันประมาณ 500-600 มิลลิลิตร และสามารถย้ายไปจุดอื่นได้อีก

จากนั้นนำอุปกรณ์รองรับน้ำมัน ที่ทำจากขวดพลาสติก ต่อสายยางไปเสียบเข้ารูที่เจาะ อุดด้วยดินน้ำมัน ไม่ให้น้ำมันยางนาไหลออกจากสายยาง ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 คืน จะได้น้ำมันยางนา มาใช้งาน ส่วนปริมาณมากน้อยแล้วแต่ต้น

น้ำมันจะตกตะกอนตามธรรมชาติ สามารถนำมาเติมเครื่องจักรกลการเกษตรได้เลย ซึ่งในการเติมน้ำมันยางนา สามารถผสมน้ำมันดีเซล ครึ่งต่อครึ่ง หรือสามารถเติมน้ำมันยางนา 100 เปอร์เซ็นต์ได้เลย ไม่มีผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์ เป็นการลดต้นทุนในการทำการเกษตร เป็นพลังงานทดแทนการลดต้นทุนการทำการเกษตรในยุคราคาน้ำมันแพง รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวจาการปลูกป่า


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  ไม้โตเร็วมาแรง ไม้โตช้าน่าปลูก ขายได้ราคา เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างอากาศบริสุทธิ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง