วิธีปลูกหอมแบ่ง 35 วัน เก็บเกี่ยวได้

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

วิธีปลูกหอมแบ่ง 35 วัน เก็บเกี่ยวได้

พืชผักชนิดหนึ่งที่เกษตรกรหลายคนยังไม่เคยปลูก นั่นคือ…หอมแบ่ง! หรือ ต้นหอม เป็นพืชที่มีลำต้นอยู่ใต้ดิน มีใบเป็นรูปทรงกลมกลวงด้านใน ปลายเรียวแหลม ตั้งอยู่บนฐานของหัว (Bulb) รอบๆ ลำต้น บริเวณโคนมีกาบใบสีขาวหุ้มลำต้น เป็นผักที่รับประทานส่วนของใบ โดยการปลูกหอมแบ่งมี 2 วิธี ดังนี้

1. ปลูกโดยใช้เมล็ด

วิธีการปลูก
– เพาะเมล็ดในถาดหลุมๆ ละ 1-2 เมล็ด หรือแบ่งแปลงเล็ก มาเพาะกลากรีดร่องตามความยาวแปลง แล้วโรยเมล็ดในร่องและกลบดิน ซึ่งมีระยะเวลาเพาะกล้าประมาณ 45-60 วัน จึงย้ายปลูก โดยถอนต้นกล้า ตัดใบทิ้งให้เหลือความยาวจากโคนต้นขึ้นมาประมาณ 1 คืบ (ประมาณ 15 ซม.) แล้วนำไปปลูกในแปลงหลุมละ 1 ต้น

เวลาปลูกถึงเก็บเกี่ยว
– 50-60 วัน (+ระยะกล้าอีก 45-60 วัน รวมเป็น 95-125 วัน)

>> พันธุ์หอมแบ่ง <<

2. ปลูกโดยใช้หัวพันธุ์ (กลีบ)

วิธีการปลูก
– ขึ้นแปลงกว้างประมาณ 1.10 เมตร จะปลูกได้ 8 แถว ระยะปลูก 12×12 ซม. จิ้มหัวพันธุ์ในแปลงปลูก

เวลาปลูกถึงเก็บเกี่ยว
– 35-45 วัน (1 ไร่ จะใช้หัวพันธุ์ประมาณ 150-200 กิโลกรัม)


การดูแลหอมแบ่ง
หอมแบ่งไม่ชอบน้ำมาก แต่ต้องให้น้ำทุกวัน ในช่วงฤดูฝนควรฉีดพ่นไตรโคเดอร์มาหลังจากย้ายปลูก และฉีดพ่นทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันเชื้อรา และฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ 2-3 วันต่อครั้ง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างต้นหอมแบ่งที่ปลูกแบบใช้เมล็ด กับใช้หัวพันธ์ุ (กลีบ) จะเห็นว่าปลูกด้วยหัวพันธ์ุจะโตเร็วกว่า และแตกกอ แต่การปลูกจากเมล็ดจะไม่แตกกอ และการปลูกด้วยหัวพันธ์ุระยะเวลาตั้งแต่ปลูก-เก็บเกี่ยวสั้นกว่า นอกจากนี้ ยังพบว่า การใช้หัวพันธุ์ จะเกิดอาการปลายใบไหม้ และมีสีเขียวอ่อนกว่าต้นที่ปลูกจากเมล็ด

ที่มา : สวพส.
เขียน / เรียบเรียงเรื่องโดย:
ดร.เพชรดา อยู่สุข

 


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  เกร็ดความรู้ คู่ปฐพี ข้อดี และข้อจำกัด ของ 'การผสมปุ๋ยใช้เอง'

เรื่องที่เกี่ยวข้อง