วิเคราะห์ ทำไม บริษัท ซีพี ทำเกษตรแล้วรวย

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

วิเคราะห์ ทำไม บริษัท ซีพี ทำเกษตรแล้วรวย

บริษัท ซีพี เริ่มต้นธุรกิจจากการเปิดรายจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักชื่อ “เจียไต้จึง” หรือ “เจียไต๋” ในปี 2464 ดำเนินธุรกิจทางด้านเกษตร ทั้งกสิกรรม และ ปศุสัตว์ จนประสบความสำเร็จอย่างมาก ปัจจุบัน ซีพี กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงธุรกิจเกษตรต่างๆ ทั้งกสิกรรม ปศุสัตว์ และประมง

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของซีพีในธุรกิจเกษตร ดังนี้

1. วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
ซีพีมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจเกษตรให้ยั่งยืน และมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศ ซีพีมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ เช่น การรวมกลุ่มเกษตรกร การลงทุนในเทคโนโลยี และการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ซีพีมีทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ซีพีใช้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างเคร่งครัด

3. การลงทุนในเทคโนโลยี
ซีพีลงทุนอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต ซีพียังใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

4. การสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ซีพีสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจเกษตรให้ยั่งยืน

5. การรับผิดชอบต่อสังคม
ซีพีมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซีพีมีโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และพัฒนาชุมชน

ตัวอย่างความสำเร็จของซีพี ในธุรกิจเกษตร

  • ซีพีเป็นผู้ผลิตและส่งออกไก่เนื้อรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • ซีพีมีฟาร์มสุกรที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
  • ซีพีมียี่ห้ออาหารสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากมาย
  • ซีพีมีธุรกิจค้าปลีกอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • ซีพีมีธุรกิจเกษตรในหลายประเทศทั่วโลก

โดยสรุป ความสำเร็จของซีพีในธุรกิจเกษตรมาจากวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน กลยุทธ์ที่ชาญฉลาด การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การลงทุนในเทคโนโลยี การสร้างเครือข่ายพันธมิตร และการรับผิดชอบต่อสังคม

เรียบเรียงโดย : เกษตร นานา


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  “ไข่ผำ” หรือ “ผักผำ” ฟิวเจอร์ฟู้ด พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ “พาณิชย์-หอการค้า” ลุยตลาดโลก 6 ล้านล้าน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง