DIY ประดิษฐ์รถตัดหญ้าแบตเตอรี่ ก้านยาว ใช้ง่าย ทำงานสะดวก

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน


DIY ประดิษฐ์รถตัดหญ้าแบตเตอรี่ ก้านยาว ใช้ง่าย ทำงานสะดวก

งานตัดหญ้าที่เป็นงานหลักต้องใช้เครื่องทุนแรงที่เหมาะสม เราใช้เครื่องตัดหญ้าแบบใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 24V ใช้แบตเตอรี่ 24V12AH ตัดหญ้าได้ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง แต่น้ำหนักที่ต้องแบกแบตเตอรี่ประมาณ 8 กก. ซึ่งหนักพอสมควรทำให้ต้องดัดแปลงให้เหมาะกับการใช้งานให้กลายมาเป็น รถตัดหญ้าก้านสั้นและปรับปรุงดัดแปลงให้เป็นรถตัดหญ้าก้านยาว

วัสดุอุปกร์ที่ใช้ประดิษฐ์
1. เครื่องตัดหญ้าก้านยาว 150 ซม.พร้อมใบตัด
2. แบตเตอรี่ 24V12AH(พร้อมชาร์ตไฟ)
3. รถตัดหญ้าก้านสั้น(ที่ทำไว้แล้ว)
4. ล้อจักรย าน​ 20 นิ้ว​ 2 ล้อ


วิธีทำ
1. นำรถตัดหญ้าก้านสั้นที่ทำไว้แล้วเชื่อมต่อฐานรถด้านบนเพื่อรองรับเครื่องตัดหญ้าแบบก้านยาวเชื่อมต่อฐานบนและฐานล่างให้แข็งแร็งขึ้นตามแรงเหวี่ยงของเครื่องตัดหญ้า

2. เสริมเหล็กตะแกรงเชื่อมต่อกับฐานเพลาเพื่อใส่แบตเตอรี่ให้แข็งแร็งขึ้น

3. ปรับแฮนด์จักรยานและท่อประคองค้ำท่อด้วยสเต็มให้เหมาะสม

4. เดินสายไฟและสวิทซ์ปิดเปิด

วิธีใช้
1. ประกอบเครื่องตัดหญ้าก้านยาวเข้ากับตัวรถนำแบตเตอรี่ใส่ในตะแกรงต่อสายไฟให้ครบวงจร

2. เปิดสวิทซ์แล้วลงมือตัดหญ้า

ข้อเปรียบเทียบรถตัดหญ้าก้านสั้น และรถตัดหญ้าก้านยาว
1. รถตัดหญ้าก้านสั้นจะเบามีแรงสั่นสะเทือนน้อยเคลื่อนที่ในพื้นที่ราบเรียบได้ดีตัดหญ้าเล็ก สั้นได้ดีเข้าถังพื้นที่แคบได้ดี


2. รถตัดหญ้าก้านยาว จะมีน้ำหนักมากขึ้นมีแรงสั่นสะเทือนพอสมควรจากแรงหมุนเคลื่อนที่ในพื้นที่ราบเรียบได้ดีกว่า ตัดหญ้าสูงและเข้าถึงย ากเข้าถังพื้นที่กว้างได้ดี

หากเราต้องการตัดหญ้าสั้นและมีพื้นเรียบก็ใช้รถตัดหญ้าก้านสั้นแต่เมื่อต้องตัดหญ้ายาวสูงก็ถอดท่อและเปลี่ยนล้อ ปรับแกนประกอบตัวรถเป็นรถตัดหญ้าก้านยาวรถตัดหญ้าคันหนึ่งจึงกลายเป็นทั้งรถตัดหญ้าก้านสั้นและรถตัดหญ้าก้านยาวในตัว

ต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องแบกเครื่องตัดหญ้าทำให้เบาแรงลงแรงน้อยลงแต่ได้งานเท่ากันหรือมากขึ้นในแบบเรียบง่ายแต่ได้ผล

แหล่งที่มา http://www.monmai.com


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  แบ่งเงินเป็น 5 กอง เงินเดือนน้อยก็ทำได้ มีบ้าน-รถ ใน 5 ปี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง