N P K ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับข้าวโพด และอาการขาดธาธุอาหาร

ไนโตรเจน (Nitrogen : N) เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน โปรตีน และส่วนที่เป็นสีเขียวของพืช มีหน้าที่ช่วยให้พืชตั้งตัวได้เร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต ส่งเสริมการแตกยอดอ่อน ใบ และกิ่งก้าน

อ่านต่อ

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

ขั้นตอนการจัดทำคำแนะนำ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 1. เก็บตัวอย่างดินจากแปลงปลูก 2. วิเคราะห์ตัวอย่างดิน 3. ประเมินความอุดมสมบูรณ์ดิน 4. แปลผลค่าวิเคราะห์ และจัดทำคำแนะนำ

อ่านต่อ

เกร็ดความรู้ คู่ปฐพี ข้อดี และข้อจำกัด ของ ‘การผสมปุ๋ยใช้เอง’

การนำเอาแม่ปุ๋ยชนิดต่างๆ มาผสมกัน เพื่อให้ได้ปริมาณและสัดส่วนของธาตุอาหารที่เหมาะสมกับระดับควมอุดมสมบูรณ์ของดิน และความต้องการของพืช

อ่านต่อ

แจกสูตรปุ๋ยยูเรียน้ำ ทำเองในงบหลักร้อย ปลอดภัยได้พืชงามทั้งสวน

ปุ๋ยยูเรียน้ำ ที่สามารถทำได้เองง่ายๆจากวัตถุดิบใกล้ตัวที่หาได้ไม่ยาก แถมยังช่วยประหยัดต้นทุนไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยให้แพง นอกจากนี้ยังมั่นใจได้ว่าปลอดภัยไร้สารเคมี แน่นอน

อ่านต่อ