ตัวห้ำ มวนดำก้นลาย Amphibolus venator (Klug) แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

ตัวห้ำ มวนดำก้นลาย เป็นแมลงในวงศ์ Reduviidae มีจำนวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับวงศ์อื่น ๆ ที่อยู่ในอันดับ Heteroptera ซึ่งมักจะเรียกว่า มวนตัวห้ำ (predaceous bug)

อ่านต่อ

ตัวห้ำ แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

ตัวห้ำ จากการสำรวจศัตรูธรรมชาติในโรงสี โกดังเก็บข้าว ทั้งของราชการและเอกชน พบตัวห้ำทั้งหมด 29 ชนิด พบแมลงที่เป็นด้วงตัวห้ำ 12 ชนิด…

อ่านต่อ

แตนเบียน สายพันธุ์ Evania sp. แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

แตนเบียน สายพันธุ์ Evania sp. ตัวเต็มวัย มีขนาดลำตัวยาว 6.9-8.7 มิลลิเมตร เป็นแตนเบียนไข่ของแมลงสาบ แตนเบียนเพศเมีย วางไข่ 1 ฟอง ต่อ…

อ่านต่อ

แตนเบียน สายพันธุ์ Eurytoma sp. แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

แตนเบียน สายพันธุ์ Eurytoma sp. ตัวเต็มวัย มีขนาดลำตัวยาว 1.4-2.9 มิลลิเมตร แตนเบียนชนิดนี้ พบร่วมกับแตนเบียน Proconura minusa

อ่านต่อ

แตนเบียนผีเสื้อข้าวสาร Bracon hebetor Say แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

แตนเบียนผีเสื้อข้าวสาร Bracon hebetor Say ตัวเต็มวัย มีขนาดลำตัวยาว 1.6-3.3 มิลลิเมตร แตนเบียนชนิดนี้อาศัยอยู่ภายนอกเหยื่อ

อ่านต่อ

แตนเบียน สายพันธุ์ Aprostocetus (Tetrastichodes) hagenowii (Ratzeburg) แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

แตนเบียน สายพันธุ์ Aprostocetus (Tetrastichodes) hagenowii (Ratzeburg) ตัวเต็มวัย มีขนาดลำตัวยาว 1.2-2.1 มิลลิเมตร เป็นแตนเบียนไข่ของแมลงสาบ

อ่านต่อ

แตนเบียน สายพันธุ์ Holepyris sp. แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

แตนเบียน สายพันธุ์ Holepyris sp. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Holepyris sp. (Hymenoptera : Bethylidae) ตัวเต็มวัย มีขนาดลำตัวยาว 2.1-2.2 มิลลิเมตร

อ่านต่อ

แตนเบียน สายพันธุ์ Holepyris sylvanidis (Brethes) แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

แตนเบียน สายพันธุ์ Holepyris sylvanidis (Brethes) ตัวเต็มวัยมีขนาดลำตัวยาว 1.7-3.1 มิลลิเมตร แตนเบียนเพศเมียจะต่อยเหยื่อให้เป็นอัมพาตแล้วจะนำเหยื่อไปที่อยู่อาศัย

อ่านต่อ

แตนเบียน สายพันธุ์ Plastanoxus sp. แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

แตนเบียน สายพันธุ์ Plastanoxus sp. ตัวเต็มวัย มีขนาดลำตัวยาว 1.1-1.7 มิลลิเมตร การจำแนกเพศผู้และเพศเมีย เมื่อมองทางด้านหน้า

อ่านต่อ

แตนเบียน สายพันธุ์ Cephalonomia sp. แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

แตนเบียน สายพันธุ์ Cephalonomia sp. ตัวเต็มวัย มีขนาดลำตัวยาว 1.1-1.7 มิลลิเมตร การจำแนกเพศผู้และเพศเมีย เมื่อมองทางด้านหน้า

อ่านต่อ