ทุเรียนรีเสา ทุเรียนนอกฤดูเวียดนาม มีราคาสูงถึง 135,000-145,000 ดอง ต่อกิโลกรัม

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

ทุเรียนรีเสา ทุเรียนนอกฤดูเวียดนาม มีราคาสูงถึง 135,000-145,000 ดอง ต่อกิโลกรัม

ในช่วงเริ่มต้นทุเรียนนอกฤดูที่จังหวัดเตียนยาง ผลผลิตทุเรียนยังมีจำกัด ดังนั้นหนึ่งสัปดาห์ก่อนเก็บเกี่ยว พ่อค้าในท้องถิ่นจึงไปที่สวนเพื่อวางเงินมัดจำเพื่อซื้อในราคา 135,000-145,000 ดอง(200-220 บาท)ต่อกิโลกรัม

ชาวสวนบอกว่าในอดีตทุเรียนมักปลูกตามฤดูกาล อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พื้นที่เพาะปลูกในภูมิภาคนี้และสถานที่อื่นๆ เพิ่มขึ้น ชาวสวนจำนวนมากจึงเปลี่ยน “กลยุทธ์” ของตนเป็นการทำทุเรียนนอกฤดู แม้ว่าเทคนิคการผลิตจะซับซ้อนและมีข้อเสียมากมายก็ตาม เนื่องจากสภาพอากาศ แต่ก็จะขายในราคาที่สูงขึ้นในทางกลับกัน

จังหวัดเตียนยาง มีพื้นที่ทุเรียนเกือบ 18,000 เฮกตาร์ (112,5000 ไร่) โดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอ ไก๊เบ่ ไก๊ล่าย โจวถั่นห์ (Cai Be, Cai Lay, เขต Chau Thanh) โดยอำเภอไก๊ล่ายมีพื้นที่ให้ปลูกทุเรียนมากกว่า 10,000 เฮกตาร์(62,500 ไร่) มีผลผลิตเฉลี่ย 26.4 ตันต่อเฮกตาร์(4.2 ตัน/ไร่) หรือผลผลิตเกือบ 300,000 ตันต่อปี ทุเรียนของจังหวัดเตียนยางได้รับรหัสพื้นที่ปลูก 72 รหัส มีพื้นที่รวมกว่า 2,600 เฮกตาร์(16,250 ไร่)

ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนมกราคมปีหน้า เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวทุเรียนนอกฤดูกาลโดยมีผลผลิตเฉลี่ย 200,000 ตัน

เนื่องจากราคาที่พุ่งสูงขึ้น ในบางช่วงที่ผ่านมา บางแห่งเกษตรกรและพ่อค้าเก็บเกี่ยวทุเรียน “ลูกอ่อน” ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ทำให้เกิดปัญหาความเสียหายเมื่อทุเรียนไปถึงตลาดที่จีน ผู้ซื้อไม่สามารถกินได้ส่งผลให้ราคาทุเรียนตก ผู้ค้าขายในจีนขาดทุน นอกจากนั้นยังพบศัตรูพืชที่ติดไปกับผลทุเรียนอีกด้วย ที่ผ่านมาทางการจีนและเวียดนามยังอนุโลมทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น แต่ในฤดูกาลกาลใหม่ที่จะมาถึงทางการจีนจะดำเนินมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด โดยหากพบว่ามีทุเรียนอ่อนและมีศัตรูติดไปกับผลทุเรียนของผู้ส่งออกรายใดเข้าสู่ตลาด จะดำเนินการถอนทะเบียนส่งออกของผู้ส่งออกรายนั้นทันที รวมถึงยกเลิกทะเบียนแปลง(GAP)ของเกษตรกรที่ทำทุเรียนอ่อนด้วย ซึ่งเรื่องนี้ส่งผลให้กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามต้องเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพทุเรียนก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมในการส่งออกของทั้งประเทศ

หมายเหตุ : เนื่องจากปัจจุบัน จีนอนุญาตให้หลายประเทศส่งทุเรียนผลสดเข้าได้ และกำลังจะอนุญาตให้กัมพูชาและมาเลเซียส่งเข้าได้อีก จึงมีทางเลือกที่จะบริโภคทุเรียนคุณภาพดีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเกษตรกรไทยและผู้ส่งออกควรตระหนักให้มากขึ้น #อนาคตตลาดทุเรียนไม่ง่ายและจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว/ผู้เขียน

เขียนโดย : อ.ศักดา ศรีนิเวศน์
ขอขอบคุณ : เจ้าของภาพประกอบ ที่มา: good price , off- season fruit


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  การจัดการสวนผลไม้ ในฤดูแล้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง