ทุเรียนหมอนทองไทย หลุดไปเป็นของเวียดนามเมื่อไหร่ ?

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

ทุเรียนหมอนทองไทย หลุดไปเป็นของเวียดนามเมื่อไหร่ ?

จริงๆแล้ว ทุเรียนหมอนทองไทย ไม่ได้ “หลุด” ไปเป็นของเวียดนาม แต่เป็นการขโมยพันธุ์ไปปลูกในเวียดนามโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากข้อมูลบางแห่ง ทุเรียนหมอนทองไทยถูกขโมยพันธุ์ไปปลูกในเวียดนามตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2540 โดยเริ่มปลูกในพื้นที่ภาคใต้ของเวียดนาม เช่น จังหวัดดองท้าป และต่อมาขยายไปปลูกในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

การขโมยพันธุ์ทุเรียนหมอนทองไปปลูกนี้ ส่งผลกระทบต่อไทยหลายด้าน ดังนี้

  • ด้านเศรษฐกิจ : เกษตรกรไทยสูญเสียโอกาสรายได้จากการขายทุเรียนหมอนทอง
  • ด้านคุณภาพ : ทุเรียนหมอนทองที่ปลูกในเวียดนามบางส่วนมีคุณภาพด้อยกว่าทุเรียนหมอนทองไทย
  • ด้านชื่อเสียง : เกิดความสับสนในตลาดผู้บริโภค เกษตรกรไทยอาจสูญเสียชื่อเสียง และอาจมีการนำเข้าทุเรียนหมอนทองเวียดนาม มาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทยจากกลุ่มทุนจีน

อย่างไรก็ตาม ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้พยายามแก้ไขปัญหานี้แล้ว เช่น

  • การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช : เพื่อคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรไทย
  • การเจรจาต่อรองกับทางการเวียดนาม : เพื่อขอความร่วมมือในการควบคุมการปลูกทุเรียนหมอนทองที่ผิดกฎหมาย
  • การพัฒนาพันธุ์ทุเรียนใหม่ๆ : เพื่อทดแทนทุเรียนหมอนทอง

ทั้งนี้ ผลกระทบจากการขโมยพันธุ์ทุเรียนหมอนทองไปปลูกในเวียดนาม ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง เกษตรกรไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  วิธีการทำน้ำหมัก น้ำสกัด ชีวภาพ สูตร 3 (บำรุงผลและดอก)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง