วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำ – ค่าไฟ ของผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิ

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำ – ค่าไฟ ของผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิ

วันที่ 21 เมษายน 2567 ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเปิดโอกาสให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ ต่อ 1 รหัสประจำบ้าน โดยคนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ ตามพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่ใช้บริการ รายละเอียดมีดังนี้

การลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า ลงทะเบียนได้ 3 หน่วยงาน ได้แก่

1. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ 1130 โดยมีเงื่อนไขส่วนลดคือ

– ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

– ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรฯ (ใบแจ้งค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเงินเป็น 0 บาท)

– ใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ 1129 โดยมีเงื่อนไขส่วนลดคือ

– ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐฯ ต้องลงทะเบียนกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์

– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามสถานที่ใช้ไฟฟ้าที่ได้ลงทะเบียนไว้และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

– หากใช้ไฟฟ้าจำนวนเงินเกินกว่า 315 บาท/เดือน จะไม่ได้รับสิทธิ์และต้องชำระค่าไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

– กรณีลงทะเบียนกับการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และไม่เป็นนิติบุคคล หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

3. กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

สามารถลงทะเบียนได้ที่กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ 086 848 1284

การลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำ ลงทะเบียนได้ 2 หน่วยงาน ได้แก่

1. การประปานครหลวง

สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ 1125 โดยมีเงื่อนไขส่วนลดคือ

– หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง

– หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท

– หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา

2. การประปาส่วนภูมิภาค

สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ เบอร์ติดต่อ 1662 โดยมีเงื่อนไขส่วนลดคือ

– หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง

– หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท

– หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา

วันที่ได้รับสิทธิ ขึ้นอยู่กับการลงทะเบียน

กรณีที่ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าสำเร็จในวันสิ้นเดือน หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปาสำเร็จภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน จะได้รับสิทธิครั้งแรกสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการรอบถัดไปตามเงื่อนไขกำหนด โดยไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

ส่วนยอดคนที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ อยู่ที่ 13 ล้านราย หรือประมาณร้อยละ 95 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดที่ยังมีชีวิต

ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  น้องปอย เด็กหญิงกตัญญู ช่วยป้าขๅยหมูปิ้งทุกเช้า เลิกเรียนต้องดูแลปู่ป่วยติดเตียง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง