เพราะอะไร? มันฝรั่งช่วยเร่งราก ให้พืชออกรากได้เร็ว เยอะ ตอนขยายพันธุ์พืช (มีคลิป)

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

เพราะอะไร? มันฝรั่งช่วยเร่งราก ให้พืชออกรากได้เร็ว เยอะ ตอนขยายพันธุ์พืช

จากการค้นหาข้อมูล ของแอดมินเพจเกษตร นานา มันฝรั่งมีกรดอินโดล-3-บิวทิริก (Indole-3-butyric acid) หรือ IBA แต่เดิมจัดเป็นสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์เป็นออกซิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่ง ฮอร์โมนชนิดนี้ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืช เร่งให้พืชออกรากในการปักชำ และการตอนกิ่ง

การนำมันฝรั่งมาช่วยเร่งรากพืชเป็นวิธีที่นิยมมากในต่างประเทศ นอกจากนี้ มันฝรั่งยังมีสารอาหารที่สำคัญ เช่น คาร์โบไฮเดรต, วิตามิน, แร่ธาตุ, และสารต่างๆ ที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืช

IBA ออกฤทธิ์ยังไงในการเร่งรากพืช
– IBA ทำงานโดยกระตุ้นการแบ่งเซลล์ในบริเวณปลายกิ่ง ช่วยให้รากงอกเร็วขึ้น
– IBA ยังช่วยเพิ่มจำนวนรากที่งอกออกมา
– IBA ช่วยให้รากที่งอกออกมาแข็งแรง

สภาพแวดล้อมเหมาะสม
– การใส่มันฝรั่งในดินช่วยเสริมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของราก โดยมันฝรั่งจะช่วยป้องกันการแห้งของดินและรักษาระดับความชื้น

การใช้มันฝรั่งเร่งรากพืช
ปักชำ :
– หามันฝรั่งที่หัวมีขนาดเล็ก แล้วนำกิ่งพืชที่จะปักชำ ปักในหัวมันฝรั่งแล้วนำไปลงดินแล้วกลบดินให้แน่น


– ฝานมันฝรั่ง ให้มีความหนาประมาณ 1 นิ้ว แล้วนำกิ่งพืชที่จะปักชำ ปักในหัวมันฝรั่งแล้วนำไปลงดินแล้วกลบดินให้แน่น

ตอนกิ่ง :
– ผ่ามันฝรั่้งที่มีผลเล็กๆ หรือหั่นให้ขนาดพอดีๆ แล้วนำไปประกบรอบๆ แผลกิ่งตอน แล้วนำขุยมะพร้าวหุ้มผลมันฝรั่งแล้วหุ้มด้วยถุงพลาสติก รัดให้แน่น

ข้อดี
การวางมันฝรั่งในดินช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของราก

ข้อควรระวัง
– ไม่ควรใช้มันฝรั่งที่งอกแล้ว เพราะอาจมีเชื้อโรค
– ไม่ควรใช้มันฝรั่งมากเกินไป เพราะอาจทำให้พืชตาย

นอกจากมันฝรั่งแล้ว ยังมีวัสดุอื่นๆ ที่สามารถใช้เร่งรากพืชได้ เช่น
– น้ำยาเร่งราก
– ฮอร์โมน IBA ที่สังเคราะห์ขึ้น

การใช้มันฝรั่งเร่งรากพืชเป็นวิธีที่เป็นธรรมชาติและประหยัดต้นทุน มันฝรั่งสามารถช่วยการเร่งรากพืช ให้งอกเร็ว มีจำนวนมากกว่าไม่ได้ใช้ และยังช่วยให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดี แอดมินเพจเกษตร นานา ขอให้เพื่อนๆ สนุกกับการขยายพันธุ์พืช

ดูคลิป : Effective of potato on lemon tree propagation – An excellent method


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  การดูแลใส่ปุ๋ย 'ขนุน' ของเกษตรกรเวียดนาม (มีคลิป)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง