แตนเบียน สายพันธุ์ Holepyris sylvanidis (Brethes) แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

แตนเบียน สายพันธุ์ Holepyris sylvanidis (Brethes) แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Holepyris sylvanidis (Brèthes) (Hymenoptera : Bethylidae)
ชื่อเดิม : Parepyris sylvanidis
ชื่อพ้อง : Rhabdepyris zeae

รูปร่างลักษณะ ชีวประวัติ และอุปนิสัย
ตัวเต็มวัยมีขนาดลำตัวยาว 1.7-3.1 มิลลิเมตร แตนเบียนเพศเมียจะต่อยเหยื่อให้เป็นอัมพาตแล้วจะนำเหยื่อไปที่อาศัย หลังจากนั้นจะวางไข่ โดยจำนวนไข่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวน และขนาดของเหยื่อ แตนเบียนชนิดนี้มักลงเบียนเหยื่อในวัย 2-3 เพื่อเป็นอาหารและวางไข่ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อเหยื่อมีอายุเข้าวัย 5-6 แตนเบียนจะเบียนเหยื่อเพื่อการวางไข่เท่านั้น อุปนิสัย แตนเบียนชนิดนี้ มีความสามารถของการล่าเหยื่อที่อาศัยอยู่ในแป้งหรือปลายข้าว ได้ในระดับความลึกที่ไม่ลึกจากพื้นผิวมากนัก

ภาพ – แตนเบียน สายพันธุ์ Holepyris sylvanidis (Brèthes) เพศผู้ เพศเมีย

เขตการแพร่กระจาย
อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บังกลาเทศ บาร์เบโดส บราซิล อินเดีย อิหร่าน อิสราเอล ญี่ปุ่น ไทย ตรินิแดดและโตเบโก สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร

แมลงอาศัย
มอดฟันเลื่อย Oryzaephilus surinamensis Linnaeus, Oryzaephilus mercator Fauvel, ด้วงงวงข้าว Sitophilus oryzae Linnaeus และมอดแป้ง Tribolium confusum Duval

-*-*-*-*-*-

แตนเบี้ยน ที่พบนในประเทศไทย
แตนเบียน ที่เป็นศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร ที่พบในประเทศไทยระหว่างปี 2542-2547 มี 21 ชนิด จาก 7 วงศ์ ดังนี้ Chalcididae, Eurytomidae, Pteromalidae, Eulophidae, Evaniidae Braconidae และ Bethylidae แต่ชนิดที่สำคัญและพบมากคือ Bracon hebetor, Anisopteromalus calandrae, Theocolax elegans, Proconura minusa, P. caryobori, Cerocephala dinoderi, Lariophagus distinguendus, Cephalonomia tarsalis และ Holepyris sylvanidis

ชนิดวงศ์ของแตนเบียน ที่พบในประเทศไทย ดังนี้
Family : Chalcididae
Species : Proconura minusa Narendran*, Proconura caryobori (Hanna)*, Antrocephalus mitys (Walker), Notaspidiella clavata Narendran & Konishi, Notaspidium thailandicum Narendran & Konishi, Hockeria spp. (3 species)

Family : Eurytomidae
Species : Eurytoma sp.

Family : Pteromalidae
Species : Theocolax elegans (Westwood)*, Cerocephala dinoderi Gahan*, Anisopteromalus calandrae (Howard)*, Lariophagus distinguendus (Förster)*

Family : Eulophidae
Species : Aprostocetus (Tetrastichodes) hagenowii (Ratzeburg)

Family : Evaniidae
Species : Evania sp.

Family : Braconidae
Species : Bracon hebetor Say*

Family : Bethylidae
Species : Cephalonomia tarsalis (Ashmead)*, Cephalonomia sp., Plastanoxus sp., Holepyris sylvanidis (Brèthes)*, Holepyris sp.

-*-*-*-*-*-

ที่มา : PDF แมลงที่พบในผลิตผลเกษตร และการป้องกันกำจัด โดย กองวิจัยและพัฒนาวิชาการหลักการเก็บเกี่ยว และแปรรูปผลิตผลเกษตร – กรมวิชาการเกษตร


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  ตัวห้ำ มวนเทาขาลาย Peregrinator biannulipes (Montrouzier & Signoret) แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

เรื่องที่เกี่ยวข้อง