วิธีปรับปรุงดินลูกรัง ให้ปลูกพืชงาม โตเร็ว

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

วิธีปรับปรุงดินลูกรัง ให้ปลูกพืชงาม โตเร็ว

ในชนบทหลายแห่งมักพบดินลูกรังอยู่บ่อยๆตามพื้นที่การเกษตร ซึ่งดินลูกรังนั้นก็ทราบกันดีมีธาตุอาหารที่พืชต้องการน้อย จึงไม่เหมาะแก่การทำเกษตร พื้นที่นั้นจึงกลายเป็นที่รกร้างไป ดังนั้นวันนี้จึงขอขจัดปัญหาให้หมดไปด้วยเทคนิคแก้ไขดินลูกรังให้ปลูกพืชได้เหมือนกับดินอื่นๆ

เทคนิคในการปลูกไม้ยืนต้นด้วยดินลูกรังให้รอดก็ไม่ได้ยากเย็นอะไร ทำได้โดยขุดหลุมปลูกให้ใหญ่และมีขนาดกว้างกว่าปกติ จากนั้นใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเทรองก้นหลุมไว้ แล้วค่อยทำการปลูก โดยต้องทำการคลุมดินเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยใช้เศษหญ้าหรือฟางข้าวก็ได้ครับ เพื่อรักษาความชื้น

เทคนิคการปรับปรุงบำรุงดินลูกรังเพื่อใช้ทำการเกษตร
เทคนิค1 : ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ในอัตรา 3-4 ตัน/ไร่ แล้วให้ทำการคลุกเคล้าปุ๋ยกับดินลูกรังในแปลงปลูกพืช และในบริเวณหลุมสำหรับปลูกไม้ผล โดยเฉลี่ยใช้ 25-50 กิโลกรัม/หลุม

เทคนิค 2 : ไถกลบฟางข้าวลงดินลูกรังและรดด้วยปุ๋ยอินทรีย์แบบน้ำหรือฮอร์โมน ต่างๆตามลงไป ในอัตราส่วน 4-5 ลิตร/ไร่ แล้วทำการหมักดินทิ้งไว้จนฟางข้าวย่อยสลายลงสู่ดินลูงรังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุ ให้ดินเพื่อปลูกพืช

เทคนิค 3 : ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า ปอเทือง เมื่อออกดอกให้รีบทำการไถกลบลงสู่ดิน เพื่อเพิ่มแร่ธาตุอินทรีย์วัตถุและช่วยปรับปรุงให้ดินร่วนซุยมอากาศแทรกในดินและช่วยเรื่องการระบายน้ำได้ดีขึ้น เพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกพืชมากขึ้น

การใช้ดินลูกรังในการทำการเกษตร
1. สำหรับการปลูกพืชไร่ในดินลูกรัง ต้องมีหน้าดินหนาประมาณ 20-30 เซนติเมตร เพื่อให้การระบายน้ำได้ดีปานกลาง และไม่มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน โดยพื้นที่แบบนี้เหมาะกับการปลูกพืชไร่ได้บางชนิด เช่น ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ข้าวฟ่าง และพืชรากตื้นอื่นๆ แต่ต้องปูวัสดุคลุมดินก่อนทุกครั้งที่ทำการปลูกด้วย

2. สำหรับการทำนาในดินลูกรัง เหมาะกับดินลูกรังที่พบได้ในที่ราบหรือที่ราบลุ่มต่ำและหน้าดินลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร เนื่องจากมีการระบายน้ำไม่ค่อยดีในช่วงฤดูฝน มักมีน้ำขังแฉะเป็นระยะเวลายาวนาน จึงเอื้อประโยชน์การปลูกข้าวอย่างมากและมีถ้าหากการพิ่มการใส่ปุ๋ยบำรุงจะยิ่งทำให้ข้าวมีผลผลิตคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

เครืองพ่นยุง ไทยประดิษฐ์ โอท๊อป

3. สำหรับการทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในดินลูกรัง การทำทุ่งหญ้าจะเหมาะมากกับดินลูกรังที่พบได้ในที่ดอนและมีหน้าดินหนาเกิน 15-20 เซนติเมตร ขึ้นไป

4. สำหรับการปลูกไม้ผลและไม้โตเร็วในดินลูกรัง ดินลูกรังที่เหมาะจะต้องไม่จับตัวกันเป็นชั้นแน่น จึงจะสามารถปลูกไม้ผลและไม้โตเร็วและมีประสิทธิภาพ พืชที่ปลูกแล้วได้ผลผลิตดี ได้แก่ ยูคาลิปตัส น้อยหน่า พุทรา มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ มะขาม กระถินต่างๆ สะเดา ขี้เหล็กบ้าน และไผ่ เป็นต้น ส่วนยางพาราก็สามารถปลูกเช่นกันแต่ต้องแน่ใจว่าในบริเวณที่ปลูกจะมีปริมาณฝนมากกว่า 1,800 มิลลิเมตร/ปี

ที่ดินของใครมีแต่ดินลูกรังไม่สามารถทำประโยชน์ทางการเกษตรได้ลองนำวิธีข้างต้นไปทำดูนะครับ รับรองว่าได้ผลดีขึ้นแน่นอน

*** ถ้าโพสนี้มีประโยชร์ โปรแชร์ต่อ ไปยังกลุ่มเกษตรต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแก่ผู้พบเห็น


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  ไอเดีย รดน้ำแนวใหม่ประหยัดน้ำ ดินเหนี่ยว หน้าดินแข็ง น้ำซึมไม่ถึงราก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง