ระวัง ที่ดินมีโฉนด ถ้าไม่ดูแล อาจตกเป็นของ ผู้บุกรุก

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

ระวัง ที่ดินมีโฉนด ถ้าไม่ดูแล อาจตกเป็นของ ผู้บุกรุก

ใครมีที่ดินเปล่าแล้วไม่ได้ไปดูแลต้องระวัง เพราะตามกฎหมายแล้ว มันอาจตกเป็นของคนอื่นได้ เค้าเรียกว่า ครอบครองปรปักษ์

ถ้ามีคนอื่นมายึดที่ดินของคุณ โดยสงบ เปิดเผย มีเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าอยู่ครบ 10 ปี เมื่อไร เค้ามีสิทธิที่จะได้กรรมสิทธิ์เลย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

คำพิพากษาของศาลฎีกา เลขที่ 4182/2554 ครอบครองที่ดินคนอื่นมา 10 ปี โดยเปิดเผย เจตนาเป็นเจ้าของ ย่อมได้กรรมสิทธิ์

นั่นคือที่ดินที่มีโฉนด ถ้าเป็นที่ดินไม่มีโฉนด ระยะเวลาจะสั้นกว่านั้นอีก เค้าเรียกว่า แย่งสิทธิการครอบครอง ดังนั้น ถ้าใครมีที่ดิน ควรหมั่นไปดูแล ไม่งั้นอาจสูญเสียที่ดินให้คนอื่นได้….

โดยทนายรัชพล ศิริสาคร

*** ถ้าโพสนี้มีประโยชร์ โปรแชร์ต่อ ไปยังกลุ่มเกษตรต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแก่ผู้พบเห็น


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  ด้วงคาเดล (Cadelle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง