วิธีการทำน้ำหมัก น้ำสกัด ชีวภาพ สูตร 1 (บำรุงต้น)

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

วิธีการทำน้ำหมัก น้ำสกัด ชีวภาพ สูตร 1 (บำรุงต้น)

น้ำสกัดชีวภาพ เป็นสารละลายสีน้ำตาลข้นที่ได้จากการย่อยสลายของเซลล์พืช หรือเซลล์สัตว์โดยผ่านกระบวนการหมักของจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจน และไม่ต้องการออกซิเจน ด้วยการเติมกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทราย ให้เป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลาย ซึ่งมีจุลินทรีย์ในกลุ่มแบคทีเรีย กลุ่มเชื้อรา และกลุ่มยีสต์ ในน้ำสกัดชีวภาพที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายสมบูรณ์แล้ว จึงประกอบด้วย จุลินทรีย์หลายชนิดและสารประกอบจากเซลล์สัตว์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน ธาตุอาหาร เอ็นไซม์ และฮอร์โมนพืช ในปริมาณที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาใช้ทำน้ำสกัดชีวภาพ

วัตถุดิบที่ใช้ทำน้ำสกัดชีวภำพ สูตรต่าง ๆ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำวัตถุดิบ ซึ่งมีและหาง่ายในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ได้แก่

– พืชผักสด เช่น ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดขาว และตำลึง ฯลฯ

– ผลไม้สุก เช่น กล้วยน้ำว้า มะละกอ และฟักทอง ฯลฯ

– ผลไม้ดิบ เช่น กล้วยน้ำว้าดิบ มะละกอดิบ ฯลฯ

– สมุนไพรกลิ่นฉุนหรือมีรสเผ็ด เช่น สาบเสือ ขิงแก่ ตะไคร้หอม พริกไทย กระเพรา เหง้ากระชาย ดีปลี พริกลูกล้าโพง ใบสะเดาแก่ ใบและผลเทียนทอง ฯลฯ

– สมุนไพรรสขมหรือรสฝาด เช่น เปลือกต้นแค เปลือกต้นข่อย เปลือกต้นหว้า เปลือกมังคุด เปลือกเงาะ เปลือกทับทิม ใบขาไก่ ใบยูคาลิปตัส กระเทียม กานพลู ชะพลู กล้วยดิบ ลูกตะโกดิบ ลูกมะพลับดิบและลูกหมาก บอระเพ็ด ฯลฯ

น้ำสกัดชีวภาพ สูตร 1 (บำรุงต้น)

ส่วนผสม
– พืชผักสด 3 กิโลกรัม เช่น ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดขาว และตำลึง ฯลฯ
– กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม

วิธีทำน้ำสกัดชีวภาพ สูตร 1 (บำรุงต้น)
1. ให้นำวัตถุดิบมาสับ บด โขลก หรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วบรรจุลงในภาชนะ

2. เติมกากน้ำตาบและส่วนผสมอื่นๆ ลงไป คนหรือคลุกเคล้าให้เข้ากัน ปิดฝาภาชนะ หมักไว้ 7-15 วัน ระหว่างหมักให้หมั่นคนส่วนผสมทุกวัน

*** น้ำสกัดชีวภาพที่ดีจะมีกลิ่นหอม หากมีกลิ่นเหม็นหรือบูดเน่าให้เติมกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง แล้วคนให้เข้ากันทิ้งไว้ 3-7 วัน กลิ่นเหม็นหรือบูดเน่าจะหายไป

การนำน้ำสกัดชีวภาพ สูตร 1 (บำรุงต้น) ไปใช้
– ใช้หมักฟางนาข้าว อัตราประมาณ 5 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร ต่อนาข้าว 1 ไร่โดยปล่อยไปกับน้ำที่ไหลเข้านา

– ฉีดพ่นต้นข้าวตั้งแต่อายุ 15-45 วัน อัตรา 30-50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน

– สำหรับพืชผัก ใช้ฉีดพ่นทางใบ อัตรา 15-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สบับกับให้พร้อมกับทางน้ำระบบสปริงเกอร์ หรือรดด้วยบัวรดน้ำ อัตรา 30-50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 15-20 วัน

สูตรอื่นๆ
น้ำหมัก น้ำสกัด ชีวภาพ สูตร 2 (บำรุงดอกและผล)

*** ถ้าโพสนี้มีประโยชร์ #โปรแชร์ต่อ ไปยังกลุ่มเกษตรต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแก่ผู้พบเห็น

น้ำสกัด ชีวภาพ สูตรอื่นๆ

วิธีการทำน้ำหมัก น้ำสกัด ชีวภาพ สูตร 1 (บำรุงต้น)

วิธีการทำน้ำหมัก น้ำสกัด ชีวภาพ สูตร 2 (บำรุงดอกและผล)

วิธีการทำน้ำหมัก น้ำสกัด ชีวภาพ สูตร 3 (บำรุงผลและดอก)

วิธีการทำน้ำหมัก น้ำสกัด ชีวภาพ สูตร 4 เหง้ากล้วย (บำรุงผลและดอก)


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  ขุดสระ 2,500 บาท โครงการของกรมพัฒนาที่ดิน ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ทำเกษตร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง