มอดฟันเลื่อยใหญ่ (Merchant grain beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

มอดฟันเลื่อยใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oryzaephilus mercator Fauvel (Coleoptera : Silvanidae) ชื่อเดิม : Silvanus mercator

อ่านต่อ

มอดฟันเลื่อย (Saw-toothed grain beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

มอดฟันเลื่อย ชื่อวิทยาศาสตร์ : มอดฟันเลื่อย (Saw-toothed grain beetle) เป็นแมลงศัตรูสำคัญของข้าวสาร เครื่องเทศ ผลไม้แห้ง ผลไม้แห้งเปลือกแข็ง และผลิตภัณฑ์จากธัญพืช

อ่านต่อ

มอดแป้ง (Red flour beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

มอดแป้ง ชื่ออื่น ๆ : Rust-red flour beetle, Red grain beetle, Flour weevil, Red weevil, Bran bug ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera : Tenebrionidae)

อ่านต่อ

มอดสมุนไพร (Drug store beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

มอดสมุนไพร ชื่ออื่น ๆ : Biscuit beetle, Bread beetle ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stegobium paniceum (Linnaeus) (Coleoptera : Anobiidae)

อ่านต่อ

มอดยาสูบ (Cigarette beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

มอดยาสูบ ชื่ออื่น ๆ : Tobacco beetle, Towbug ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lasioderma serricorne (Fabricius) (Coleoptera : Anobiidae)

อ่านต่อ

มอดข้าวเปลือก (Lesser grain borer) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

มอดข้าวเปลือก ชื่ออื่น ๆ : มอดหัวป้อม, มอดหัวไม้ขีด, Australian wheat, American wheat weevil ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera : Bostrichidae)

อ่านต่อ

มอดสยาม (Siamese grain beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

มอดสยาม ชื่ออื่น ๆ : Nicarguan grain beetleชื่อวิทยาศาสตร์ : Lophocateres pusillus (Klug) (Coleoptera : Lophocateridae)

อ่านต่อ

มอดหนวดยาว (Flat grain beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ชื่ออื่น ๆ : มอดตัวแบน, Rust red grain beetle, Minute grain beetle, Beetle, Biscuit beetle
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cis chinensis Lawrence (Coleoptera : Ciidae)

อ่านต่อ

มอดหลินจือ (Cis chinensis) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

มอดหลินจือ เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญที่สุดในการเข้าทำลายเห็ดหลินจือแห้ง ลักษณะการทำลาย หลังจากฟักออกจากไข่ ตัวหนอนกัดทำลายอยู่ภายในเนื้อเห็ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงที่เป็นหมวกเห็ด

อ่านต่อ