มอดหลินจือ (Cis chinensis) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

มอดหลินจือ (Cis chinensis) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cis chinensis Lawrence (Coleoptera : Ciidae)

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
มอดหลินจือ เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญที่สุดในการเข้าทำลายเห็ดหลินจือแห้ง ลักษณะการทำลาย หลังจากฟักออกจากไข่ ตัวหนอนกัดทำลายอยู่ภายในเนื้อเห็ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงที่เป็นหมวกเห็ด เมื่อทำลายบริเวณนี้จนหมดแล้วจึงเคลื่อนย้ายไปทำลายตรงบริเวณอื่น ทั้งตัวหนอนและตัวเต็มวัยร่วมกันทำลายเห็ดหลินจือแห้ง ทำให้เห็ดเป็นรูพรุน มีฝุ่นผงสีดำของมูลที่แมลงขับถ่ายจำนวนมาก ถ้าระบาดหนักจะทำลายเนื้อเห็ดจนหมดเหลือแต่เปลือกผิวหมวกเห็ด มีรายงานว่าพบด้วงชนิดนี้มากกว่า 1,000 ตัว ในเห็ดแห้ง 1 ดอก ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งปริมาณและคุณภาพ

มอดหลินจือ (Cis chinensis)

รูปร่างลักษณะ ชีวประวัติ และอุปนิสัย
ไข่ มีลักษณะยาวรีใส สีครีม มีเยื้อหุ้มคล้ายกระดาษ สีขาวขุ่น ระยะไข่ 3-5 วัน หนอน ลำตัวยาวเรียวสีเหลืองนวล มีขา 3 คู่ ลำตัวปกคลุมด้วยขน เมื่อโตเต็มวัยยาวประมาณ 3.5 มิลลิเมตร ระยะหนอน 16-31 วัน หนอนลอกคราบ 4 ครั้ง หลังจากนั้นจึงเข้าดักแด้ โดยหนอนหยุดนิ่งตรงบริเวณเนื้อเห็ดที่เป็นรอยแตกแยกและเข้าดักแด้ในนั้น ดักแด้ ระยะดักแด้ 3-5 วัน จึงกลายเป็นตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัย สีน้ำตาลเข้ม ลำตัวยาว 1.7-2.7 มิลลิเมตร ลำตัวยาวเป็น 2 เท่าของความกว้าง ส่วนหัวมักจะมีสีเข้มกว่าปีกคู่แรก หนวด ปาก และขาสีเหลือง หนวดเป็นแบบกระบอง ด้านหน้าส่วนหัวของตัวเต็มวัยเพศเมียกลม ส่วนเพศผู้หยักความยาวของส่วนอกเท่ากับ 0.75 เท่าของความกว้าง ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นกลุ่ม ตามรอยแตกแยกของเห็ดหลินจือแห้งประมาณ 254-884 ฟอง ระยะตัวเต็มวัยเพศผู้ 131-517 วัน เพศเมีย 108-427 วัน

ภาพ – วงจรชีวิตมอดหลินจือ Cis chinensis Lawrence

การแพร่กระจายและฤดูการระบาด
การแพร่กระจาย ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ฤดูการระบาด สำหรับประเทศไทยตลอดทั้งปี

พืชอาหาร
เห็ดหลินจือแห้ง และเห็ดหัวลิงแห้ง

กำจัดด้วยศัตรูธรรมชาติ
ตัวห้ำ ได้แก่ Xylocoris flavipes (Reuter)

-*-*-*-*-*-

ที่มา : PDF แมลงที่พบในผลิตผลเกษตร และการป้องกันกำจัด โดย กองวิจัยและพัฒนาวิชาการหลักการเก็บเกี่ยว และแปรรูปผลิตผลเกษตร – กรมวิชาการเกษตร


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  การสร้างเล้าไก่พอเพียง ในงบ 715 บาท สร้างง่ายใช้งานดี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง