วิธีการแก้ปัญหาดินเค็ม ด้วยทฤษฏีการห่มดิน ตามพระราชดำริ ของพ่อหลวง ร.๙

ดิน ถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญอย่างหนึ่งเคียงคู่กับ “น้ำ” ในการทำเกษตร ต่อให้มีทรัพยากรน้ำอุดมสมบูรณ์ แต่มีดินที่เลว กล่าวคือ โครงสร้างแน่น อัดตัวเป็นก้อน ปราศจากธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตของพืช ก็เป็นการยากต่อการปลูกพืชไม่ว่าพืชชนิดใดๆ

อ่านต่อ

เมื่อวันอังคารที่ 26 ก.พ. พ.ศ. 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทรงสเด็จไปทรงเยี่ยมโครงการหลวงอ่างขาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ไปทรงเยี่ยมโครงการหลวงอ่างขาง ตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 ก.พ. พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทรงสเด็จไปยังบ้านขอบด้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำเนินเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ไปยังบ้านขอบด้ง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 ก.พ. พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทรงสเด็จไปยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ ไปยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ