มอดฟันเลื่อย (Saw-toothed grain beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

มอดฟันเลื่อย ชื่อวิทยาศาสตร์ : มอดฟันเลื่อย (Saw-toothed grain beetle) เป็นแมลงศัตรูสำคัญของข้าวสาร เครื่องเทศ ผลไม้แห้ง ผลไม้แห้งเปลือกแข็ง และผลิตภัณฑ์จากธัญพืช

อ่านต่อ

มอดสยาม (Siamese grain beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

มอดสยาม ชื่ออื่น ๆ : Nicarguan grain beetleชื่อวิทยาศาสตร์ : Lophocateres pusillus (Klug) (Coleoptera : Lophocateridae)

อ่านต่อ

ด้วงดำกินรา (Black fungus beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงดำกินรา (Black fungus beetle) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alphitobius laevigatus (Fabricius) (Coleoptera : Tenebrionidae)

อ่านต่อ

ด้วงดำ (Lesser mealworm) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงดำ (Lesser mealworm) ชื่ออื่น ๆ : ด้วงขี้ไก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alphitobius diaperinus (Panzer) (Coleoptera : Tenebrionidae)

อ่านต่อ

ด้วงถั่วแดง (Bean Weevil) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงถั่วแดง (Bean Weevil) ชื่ออื่น ๆ : Bean bruchid, Dried bean beetle, American seed beetle, Dried bean weevil, Bean beetle, Common bean weevil

อ่านต่อ

ด้วงถั่วเหลือง (Southern Cowpea Weevil) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงถั่วเหลือง (Southern Cowpea Weevil) ชื่ออื่น ๆ : ด้วงเจาะเมล็ดถั่ว, Cowpea beetle, Oriental cowpea bruchid, Adzuki bean weevil, Chinese bruchid

อ่านต่อ

ด้วงถั่วเขียว (Cowpea weevil) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงถั่วเขียว (Cowpea weevil) ชื่ออื่น ๆ : ด้วงเจาะเมล็ดถั่ว, Pulse beetle, Spotted cowpea bruchid, Cowpea seed beetle, Four-spotted bean weevil, Southern cowpea weevil

อ่านต่อ

ด้วงงวงข้าว (Rice weevil) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงงวงข้าว (Rice weevil) ชื่ออื่น ๆ : มอดข้าวสาร, Black weevil, Lesser grain weevil ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sitophilus oryzae L. (Coleoptera : Curculionidae)

อ่านต่อ

ด้วงงวงข้าวโพด (Maize weevil) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงงวงข้าวโพด (Maize weevil) ชื่ออื่น ๆ : Corn weevil, Greater grain weevil ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera : Curculionidae)

อ่านต่อ

การปลูกถั่วเหลืองฝักสด และการดูแลรักษา โดยกรมวิชาการเกษตร

การปลูกถั่วเหลืองฝักสด ปลายฤดูฝน – ใช้ระยะแถวระหว่างต้น 40×20 เซนติเมตร หยอด 3-4 เมล็ดต่อหลุม – ใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร

อ่านต่อ