การปลูกถั่วเหลืองฝักสด และการดูแลรักษา โดยกรมวิชาการเกษตร

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

การปลูกถั่วเหลืองฝักสด และการดูแลรักษา โดยกรมวิชาการเกษตร

การเตรียมดิน
– ไถดะ หว่านปุ๋ยอินทรีย์ 500-1000 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ยคอก 300 กิโลกรัมต่อไร่ ตากดิน 5-7 วัน ไถพรวนกลบ
– ยกแปลงให้มีขนาดหลังแปลงกว่าง 80 เซนติเมตร หรือ 120 เซนติเมตร ความสูงของแปลง 15-20 เซนติเมตร เว้นทางเดิน หรือร่องน้ำ 30 เซนติเมตร
– รดน้ำก่อนปลูก 1 วัน

การเตรียมพันธุ์
– เตรียมเมล็ดถั่วเหลืองที่มีความงอกของเมล็ดพันธุ์ไม่ต่ำกว่า 75% อัตรา 12-15 กิโลกรัมต่อไร่
– คลุกกับสารเคมีป้องกันเชื้อรา (เมนโดเซป หรือ เมตรแลกซิล) ปละ เชื้อไรโซเบียม 1 ถุง (200 กรัม)

การปลูกถั่วเหลืองฝักสด
ใช้ไม้ปลายแหลม ทำหลุมลึก 2-3 เซนติเมตร

ฤดูฝน
– ใช้ระยะแถวระหว่างต้น 50×20 เซนติเมตร หยอด2-3 เมล็ดต่อหลุม

ปลายฤดูฝน
– ใช้ระยะแถวระหว่างต้น 40×20 เซนติเมตร หยอด 3-4 เมล็ดต่อหลุม
– ใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วหยอดเมล็ด
– พ่นสารเคมีกำจัดวัชพืช(ยาคุมวัชพืช) ก่อนถั่วเหลืองผักสดและวัชพืชงอก

การใส่ปุ๋ย
หลังปลูก 45-50 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่

การให้น้ำ
ครั้งแรก : หลังงอก 7-10 วัน

ครั้งต่อไป : พิจารณาจากความชื้นของดินในแปลงปลูก

*** ต้องให้น้ำทุกครั้ง หลังใส่ปุ๋ยเคมี

การกำจัดวัชพืช
เมื่ออายุประมาณ 20-25 วัน ใช้แรงงานคนกำจัดวัชพืช 1 ครั้ง

โรค-ศัตรูพืชที่สำคัญ ของ ถั่วเหลืองฝักสด
ได้แก่ โรคใบจุด, ราน้ำค้า, รากเน่า, แอนแทรกโนส, แมลงหวีขาวยาสูบ, หนอนเจาะลำต้น, หนอนเจาะผัก, มวนเขียวถั่ว

วิธีป้องกันกำจัด
โรค : คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วย สารป้องกันเชื้อราในดินก่อนปลูก
แมลง : พ่นสารเคมีตามคำแนะนำตามฉลาก

การเก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยวในช่วงที่ฝักเต่งประมาณ 80% ของต้น ขณะที่ฝักยังมีสีเขียวสด ช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวควรเป็นช่วงเช้า ใช้กรรไกร หรือเคียวตัดต้น

การปฎิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
ถั่วเหลืองฝักสดที่ส่งให้โรงงานเพื่อส่งออก คัดเฉพาะสีเขียวสด มีขนาดตรงตามมาตรฐาน ควรบรรจุฝักในถุงตาข่ายหรือตะกร้าพลาสติก วางในที่ร่ม ไม่ให้ถูกแสงแดดขณะรอการขนส่งสู่งโรงงานผู้ซื้อ

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  ชาวสวน ปลูกมะม่วงเบา โกยเงินล้านเข้ากระเป๋า ที่ สวนมะม่วงเบาไดโนเสาร์ (มีคลิป)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง