”ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” เป็นจริงตามที่พ่อพูด “3 คำ” นี้นี่เองที่พ่อหลวงใช้ ช่วยชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

”ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” เป็นจริงตามที่พ่อพูด “3 คำ” นี้นี่เองที่พ่อหลวงใช้ ช่วยชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น

ในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านจะศึกษาข้อมูลและปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดปัญหานั้นโดยละเอียด ก่อนที่จะมีพระราชดำริหรือโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการใด ๆ พระองค์หวังที่จะช่วยประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ด้วยความเพียรของพระองค์ การทรงงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยบวกกับคำอีก 3 คำ ทำให้ประเทศไทยของเราเจริญรุ่งเรืองได้มากมายมหาศาลขนาดนี้

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจะทรงศึกษาให้ เข้าใจ อย่างถ่องแท้ ทั้งศึกษาจากแผนที่ จากอินเทอร์เน็ต ข่าวสารต่าง ๆ และการเข้าไปยังสถานที่จริง

สอบถามให้แน่ชัดจากชาวบ้าน ซึ่งบางครั้งก็มีข้อมูลที่รายงานมาอย่างผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง

แต่การเสด็จไปรับรู้ด้วยตัวของพระองค์เอง ทรงเข้าถึง ทุกพื้นที่ จึงเป็นส่วนช่วยยืนยันความถูกต้องก่อนลงมือทำ และทราบความต้องการของราษฎรอย่างแท้จริง

การสอบถามจากชาวบ้าน การไปดูสถานที่จริง แม้ยากลำบาก ยุ่งยาก เสียเวลา แต่ก็สามารถทำให้พระองค์ท่านสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ก่อให้เกิดการ พัฒนา ที่ตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่จริง ๆ

การทรงงานของพระองค์มีหลักคิดอย่างชาญฉลาด ไม่ว่าจะทรงงานใดก็ตาม จะพระราชทานหลักคิดนำทางไว้ เพื่อให้งานออกมาได้อย่างตรงพระทัยและเกิดประโยชน์มากที่สุด

หลักคิดเรื่องดิน
สำหรับดินที่ไม่มีคุณภาพ พระองค์ทรงใช้กระบวนการทางธรรมชาติเป็นหลักในการแก้ไข อาทิ โครงการแก้ไขดินเปรี้ยว โครงการแกล้งดิน ฯลฯ เมื่อทำให้ดินดีแล้วจะปลูกอะไรก็งอกงาม ดินที่ชาวบ้านปลูกอะไรไม่ขึ้น ไม่เจริญงอกงาม พระองค์ท่านได้พิสูจน์มามากมายแล้วว่าธรรมชาติสามารถแก้ไขได้ เช่น ดินเสื่อมโทรม ดินลูกรัง เขาหัวโล้น ที่คนถวายในหลวงมา 60 กว่าไร่ ที่จังหวัด ราชบุรี พระองค์ทรงนำมาจัดทำแหล่งน้ำ ปลูกหญ้าแฝก ปลูกอะไรต่อมิอะไรของพระองค์หลายอย่าง โดยขอให้คนไม่ไปยุ่งกับมัน แล้วปล่อยทิ้งไว้ 5-6 ปี ปรากฏว่าพัฒนาเป็นป่าขึ้นมาอย่างอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้เติบโตตามธรรมชาติอย่างร่มรื่น

หลักคิดเรื่องป่าไม้
หลักคิดของพระองค์คือ การฟื้นฟูป่า ไม่ต้องทำอะไรมาก ใช้ธรรมชาติจัดการตัวของมันเอง ปล่อยป่าทิ้งไว้ ระบบนิเวศน์จะเป็นตัวดำเนินการสังคมต้องกันออกจากป่า ให้แยกออกจากกัน อย่าไปรบกวนป่า นอกจากนั้นพระองค์ยังได้พระราชทานหลักการที่มีคุณูปการอันทรงคุณค่าคือ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ปลูก 3 อย่างคือ
1. ปลูกไม้ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
2. ปลูกไม้ที่ใช้บริโภคได้
3. ปลูกไม้เศรษฐกิจ

เมื่อปลูกตามหลักของพระองค์แล้ว จะทำให้ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ตามมา
1. ได้ไม้ไว้ใช้สอย
2. ได้ไม้ผลไว้กิน
3. ได้ไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สามารถนำไปแปรรูปจำหน่ายได้หลากหลายรูปแบบ
4. ได้ระบบอนุรักษ์ดิน

หลักคิดเรื่องน้ำ
น้ำเปรียบเสมือนลมหายใจของเกษตรกรทั้งประเทศ กว่าครึ่งของโครงการพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการจึงเกี่ยวข้องกับน้ำทั้งสิ้น งานหลักของพระองค์คือการหาแหล่งน้ำให้ราษฎร ทั้งหาพื้นที่สร้างเขื่อน สร้างอ่างเก็บน้ำ สร้างคูคลอง สร้างฝาย ฯลฯ ด้านน้ำจากฟ้า พระองค์ก็ทรงหาวิธีนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น โครงการฝนหลวง ซึ่งเกิดจากการที่พระองค์ทรงตระหนักถึงช่วงเวลานอกฤดูฝน ที่เกษตรกรจะเดือดร้อน จึงได้เริ่มทดลองพัฒนามาตั้งแต่ปี 2499 จนประสบความสำเร็จ

ซึ่งทุกโครงการ ทุกความสำเร็จ ทุกเรื่องราวที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย และประเทศได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเป็นประเทศไทยในปัจจุบันนี้ได้ เกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน จากคำเพียง 3 คำ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

เรา “รักพ่อหลวง”

*** ถ้าโพสนี้มีประโยชร์ โปรแชร์ต่อ ไปยังกลุ่มเกษตรต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแก่ผู้พบเห็น


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  วิธีปลูกสะระแหน่ ให้รอดตายทุกต้น ดก งาม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง