ด้วงหลินจือ (Platydema waterhousei Gelbien) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงหลินจือ (Platydema waterhousei Gelbien) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Platydema waterhousei Gelbien (Coleoptera : Tenebrionidae)

อ่านต่อ

ด้วงคาเดล (Cadelle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงคาเดล (Cadelle) ชื่ออื่น ๆ : Cadelle beetle ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tenebroides mauritanicus (Linnaeus) (Coleoptera : Trogossitidae)

อ่านต่อ

ด้วงหนอนนก (Yellow mealworm) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงหนอนนก (Yellow mealworm) ชื่ออื่น ๆ : European mealworm, mealworm beetle ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tenebrio molitor Linnaeus (Coleoptera : Tenebrionidae)

อ่านต่อ

ด้วงดำกินรา (Black fungus beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงดำกินรา (Black fungus beetle) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alphitobius laevigatus (Fabricius) (Coleoptera : Tenebrionidae)

อ่านต่อ

ด้วงดำ (Lesser mealworm) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงดำ (Lesser mealworm) ชื่ออื่น ๆ : ด้วงขี้ไก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alphitobius diaperinus (Panzer) (Coleoptera : Tenebrionidae)

อ่านต่อ

ด้วงหนัง (Hide beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงหนัง (Hide beetle) ชื่ออื่น ๆ : ขมวน, Leather beetle, Skin beetle ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dermestes maculatus De Geer (Coleoptera : Dermestidae)

อ่านต่อ

ด้วงขาแดง (Copra beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงขาแดง (Copra beetle) ชื่ออื่น ๆ : ด้วงเนื้อมะพร้าวแห้ง, Copra bug, Red-legged ham beetle, Larder beetle, Leather beetle, Paper worm, Ham beetle

อ่านต่อ

ด้วงขาโต (Tamarind seed beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงขาโต (Tamarind seed beetle) ชื่ออื่น ๆ : Groundnut seed beetle, Groundnut beetle, Groundnut bruchid, Groundnut borer, Tamarind weevil

อ่านต่อ

ด้วงงวงมะขาม (Tamarind seed borer) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงงวงมะขาม (Tamarind seed borer) ชื่ออื่น ๆ : Tamarind weevil ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sitophilus linearis Herbst (Coleoptera : Curculionidae)

อ่านต่อ

ด้วงกาแฟ (Coffee-bean weevil) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงกาแฟ (Coffee-bean weevil) ชื่ออื่น ๆ : Areca nut weevil, Cocoa weevil, Coffee weevil, Nutmeg weevil ชื่อวิทยาศาสตร์ : Araecerus fasciculatus De Geer

อ่านต่อ