ด้วงหนัง (Hide beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

ด้วงหนัง (Hide beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ชื่ออื่น ๆ : ขมวน, Leather beetle, Skin beetle
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dermestes maculatus De Geer (Coleoptera : Dermestidae)

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย
เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของอาหารทะเลแห้ง และอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ทุกชนิด นอกจากนี้ ยังพบในพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างสัตว์และห้องเก็บผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น เขาสัตว์ ขนสัตว์ และหนังสัตว์ เป็นต้น ลักษณะการทำลาย ตัวเต็มวัยและตัวหนอนกัดแทะให้เกิดรอยและชอนไชเข้าไปในอาหาร ตัวเต็มวัย เพศเมียวางไข่ ถ่ายมูลทิ้งไว้ปะปนบนอาหาร ทำให้อาหารมีกลิ่นเหม็น เปรอะเปื้อน สกปรก และเสียคุณภาพ

ด้วงหนัง (Hide beetle)

รูปร่างลักษณะ ชีวประวัติ และอุปนิสัย
ไข่ วางเป็นฟองเดี่ยวสีขาวครีม ลักษณะไข่กลมมนทั้งหัวท้าย ผิวเป็นมัน ระยะไข่ประมาณ 2 วัน หนอน มีสีดำและมีขนสีดำปกคลุม มีหนามแหลมโค้งขึ้น 2 เส้นที่ปลายลำตัวของหนอน ระยะหนอนประมาณ 42 วัน ดักแด้ มีสีขาวครีม ลำตัวเรียว ระยะดักแด้ประมาณ 6 วัน ตัวเต็มวัย สีดำหรือสีน้ำตาลเข้มลำตัวปกคลุมด้วยขน ส่วนนอกมีสีดำขอบด้านข้างของสันหลังอกปล้องแรกมีสีขาว ด้านใต้ท้องปกคลุมด้วยขนสีขาว และมีแต้มขนสีดำทางด้านข้างและส่วนปลายท้องลำตัวใหญ่ขนาด 6.0-10.0 มิลลิเมตร หนวดมี 11 ปล้อง เป็นแบบกระบอง ปลายหนวด 3 ปล้องมีขนาดใหญ่ชัดเจน ปีกคู่หน้าคลุมส่วนท้อง ปลายสุดด้านในของปีกคู่หน้าแต่ละข้างจะมีลักษณะเป็นหนามแหลม ตัวเมียชอบวางไข่ที่รอยแตกแยกของอาหารหลังจากผสมพันธุ์แล้ว 12-40 ชั่วโมง ตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่นานถึง 12 เดือน วงจรชีวิตจากระยะไข่ถึงระยะตัวเต็มวัยประมาณ 30 วัน อุปนิสัย มีพฤติกรรมกินกันเอง (cannibalism) คือ กัดกินไข่และดักแด้ของตัวเอง

ภาพ – วงจรชีวิตด้วงหนัง Dermestes maculatus De Geer

การแพร่กระจายและฤดูการระบาด
การแพร่กระจาย ทั่วโลก แต่พบในเขตร้อนมากกว่าเขตอบอุ่น

พืชอาหาร
ปลาแห้ง ปลาเค็ม ปลาหมึกแห้ง หอยแห้ง ปลาหวาน กุ้งแห้ง เนื้อสัตว์ตากแห้ง เบคอน หนังสัตว์ กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกป่น ปลาป่น เครื่องหนังต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด

กำจัดด้วยศัตรูธรรมชาติ
ตัวห้ำ ได้แก่ ด้วงขาแดง Necrobia rufipes (De Geer)

ตัวเบียน ได้แก่ ไร Pyemotes herfsi Oudemans และ ไร Pyemotes rubecula Hammerschmidt

-*-*-*-*-

ที่มา : PDF แมลงที่พบในผลิตผลเกษตร และการป้องกันกำจัด โดย กองวิจัยและพัฒนาวิชาการหลักการเก็บเกี่ยว และแปรรูปผลิตผลเกษตร – กรมวิชาการเกษตร


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  คลิป สุดยอดมาก..นำเงินเก็บมาซื้อที่ดิน แล้วขุด โคกหนองนา เอาไว้พักผ่อนกายาหลังเกษียณ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง