วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำ – ค่าไฟ ของผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิ

การลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า จากหน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปานครหลวง, การประปาส่วนภูมิภาค

อ่านต่อ