เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 ก.พ. พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทรงสเด็จไปยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

วันนี้… เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 เวลา 10.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทรงสเด็จไปยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ ไปยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ครั้นเสด็จถึง ณ ที่นั้น คณะทูตานุทูตประเทศต่าง ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแก่โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โดยเสด็จฯ แล้วทรงพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุกรพันธุ์และแกะพันธุ์ในคอกกลางแจ้ง ซึ่งได้พระราชทานมาสำหรับทดลองมาสำหรับทดลองเลี้ยงและขยายพันธุ์ให้ราษฎร

จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตระบบชลประทานแบบหยดน้ำในแปลงสตรอเบอรี ที่เป็นระบบการใช้น้ำในแปลงเพาะปลูกแบบประหยัดที่สุด ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรระบบการส่งน้ำด้วยลำรางไม้ไผ่ในพื้นที่เพาะปลูกตามเชิงดอย โดยปล่อยน้ำให้ไหลไปตามระดับความลาดชันของไหล่เขาโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทุ่นแรงช่วย

*********

ที่มา : ทวี เต็มญารศิลป์


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  หนูน้อยยอดกตัญญู ช่วยปู่ย่าเก็บของเก่า หาเงินค่าผ่าตัดดวงตา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง