วิธีปลูกขึ้นฉ่าย Celery

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

วิธีปลูกขึ้นฉ่าย Celery

ขึ้นฉ่ายเป็นผักสวนครัวที่ปลูกง่าย โตไว และดูแลง่าย นิยมปลูกเพื่อทานใบ ก้าน และลำต้น

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม
– ขึ้นฉ่ายไม่ชอบอากาศร้อน
– อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 15-25 องศาเซลเซียส
– ต้องการแสงแดดจัด
– ชอบดินร่วนซุย ระบายน้ำดี
– ความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) อยู่ระหว่าง 6.0-7.0

เตรียมเมล็ด
– ใช้เมล็ดขึ้นฉ่ายที่มีคุณภาพดีจากร้านค้าที่เชื่อถือได้
– คลุมเมล็ดด้วยสำลีชุบน้ำและแช่ไว้ในตู้เย็นเป็นเวลา 1-2 วัน

การเพาะเมล็ด
– เพาะเมล็ดในถาดหรือกระถางที่มีดินผสม 3-5 เมล็ดต่อหลุม แล้วกลบดินเล็กน้อย
– รดน้ำให้ชุ่ม
– หลังจากที่เมล็ดงอกแล้ว (ประมาณ 10-14 วัน), ย้ายต้นกล้าลงกระถางหรือถาดเพาะทีหลัง

การเตรียมดินปลูก
เตรียมดินให้ร่วนซุย มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง และมีการระบายน้ำดี โดยอาจจะปลูกเป็นแปลง หรือปลูกในกระถางก็ได้

การปลูกขึ้นฉ่าย
– ปลูกต้นกล้าในระยะห่างที่เหมาะสม (ประมาณ 20-30 ซม.) และทำละหว่างต้น โดยถามปลูกในกระถาง สามารถปลูกได้ 1 กอ ต่อ 1 กระถาง
– ให้ต้นกล้าจมลงดินในลึกที่เหมาะสม

การให้แสงแดด
– ขึ้นฉ่ายต้องการแสงแดดเต็มวันหรืออยู่ในที่ที่มีแสงแดดมากมาย
– หากปลูกในที่ร่มเงา, ให้ให้แสงแดดเพียงพอ

การดูแลแต่งกิ่ง
– แต่งกิ่งที่เริ่มยาวเพื่อส่งเสริมการแตกยอดใหม่

การดูแลรักษา
– รดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่ท่วมน้ำ วันละ 1-2 ครั้ง เช้า-เย็น จนถึงระยะเก็บเกี่ยว
– ใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ตามความต้องการของขึ้นฉ่าย เนื่องจากคื่นฉ่ายเป็นผักให้ใบ และก้านใบ ดังนั น การใส่ปุ๋ยจึงเน้นที่ธาตุอาหารไนโตรเจนเป็นหลัก และธาตุฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมรองลงมา ตามล้าดับ ได้แก่ สูตร 15-0-0, 46-0-0 หรือ 25-7-7 ซึ่งให้เน้นที่เลขตัวแรกเป็นหลักการใส่ปุ๋ยอาจใช้วิธีการหว่านหรือการละลายน้ำารดก็ได้ ในอัตรา 50 กก./ไร่ โดยจะเริ่มให้ปุ๋ยเมื่อต้นกล้าตั้งต้นได้แล้วหรือประมาณ 1-2 อาทิตย์ หลังเมล็ดงอก และให้อีกครั้งก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 2 อาทิตย์

การเก็บเกี่ยว
คื่นฉ่ายหลังจากเมล็ดงอกจนถึงการเก็บเกี่ยวจะใช้เวลาประมาณ 40-50 วัน ซึ่งควรเก็บในช่วงเช้าตรู่หรือช่วงเย็นที่สามารถจำหน่ายตามตลาดได้ทันที ส่วนการเก็บเพื่อรับประทานเองสามารถเก็บได้ทุกเมื่อ และควรทยอยเก็บให้หมดก่อนถึงระยะที่คื่นฉ่ายจะออกดอกการเก็บผลผลิตคื่นฉ่ายจะใช้วิธีการถอนทั้งต้น และน้ามาล้างท้าความสะอาดก่อนบรรจุใส่ถุง โดยเฉพาะบริเวณรากที่มักมีดินติดมาด้วยจ้านวนมาก

ข้อควรระวัง
– ขึ้นฉ่ายเป็นพืชที่ไวต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ควรหมั่นตรวจดูและป้องกันกำจัด
– ขึ้นฉ่ายไม่ชอบน้ำขัง ควรระวังเรื่องการรดน้ำ

เพิ่มเติม
– ขึ้นฉ่ายมีสรรพคุณทางยา เช่น แก้ท้องผูก ขับเสมหะ แก้ไอ
– ขึ้นฉ่ายเป็นผักที่มีราคาดี เหมาะกับการปลูกเพื่อจำหน่าย

การปลูกขึ้นฉ่ายต้องให้ความใส่ใจตลอดกระบวนการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่าและมีคุณภาพ หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยคุณปลูกขึ้นฉ่ายได้สำเร็จ ขอให้สมาชิกเพจเกษตร นานา สนุกกับการปลูกขึ้นฉ่าย!


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  ไอเดีย ทำแปลงปลูกผัก จากอิฐบล๊อก ใช้พื้นที่น้อย ประหยัดงบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง