แตนเบียน สายพันธุ์ Evania sp. แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

แตนเบียน สายพันธุ์ Evania sp. แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Evania sp. (Hymenoptera: Evaniidae)

รูปร่างลักษณะ ชีวประวัติ และอุปนิสัย
ตัวเต็มวัย มีขนาดลำตัวยาว 6.9-8.7 มิลลิเมตร เป็นแตนเบียนไข่ของแมลงสาบ แตนเบียนเพศเมีย วางไข่ 1 ฟองต่อไข่แมลงสาบ 1 กลุ่ม และหนอนแตนเบียนจะทำลายไข่ทั้งหมดในกลุ่มนั้น

ภาพ – แตนเบียน สายพันธุ์ Evania sp. เพศผู้ เพศเมีย

เขตการแพร่กระจาย
ประเทศไทย

แมลงอาศัย

-*-*-*-*-*-

แตนเบี้ยน ที่พบนในประเทศไทย
แตนเบียน ที่เป็นศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร ที่พบในประเทศไทยระหว่างปี 2542-2547 มี 21 ชนิด จาก 7 วงศ์ ดังนี้ Chalcididae, Eurytomidae, Pteromalidae, Eulophidae, Evaniidae Braconidae และ Bethylidae แต่ชนิดที่สำคัญและพบมากคือ Bracon hebetor, Anisopteromalus calandrae, Theocolax elegans, Proconura minusa, P. caryobori, Cerocephala dinoderi, Lariophagus distinguendus, Cephalonomia tarsalis และ Holepyris sylvanidis

ชนิดวงศ์ของแตนเบียน ที่พบในประเทศไทย ดังนี้
Family : Chalcididae
Species : Proconura minusa Narendran*, Proconura caryobori (Hanna)*, Antrocephalus mitys (Walker), Notaspidiella clavata Narendran & Konishi, Notaspidium thailandicum Narendran & Konishi, Hockeria spp. (3 species)

Family : Eurytomidae
Species : Eurytoma sp.

Family : Pteromalidae
Species : Theocolax elegans (Westwood)*, Cerocephala dinoderi Gahan*, Anisopteromalus calandrae (Howard)*, Lariophagus distinguendus (Förster)*

Family : Eulophidae
Species : Aprostocetus (Tetrastichodes) hagenowii (Ratzeburg)

Family : Evaniidae
Species : Evania sp.

Family : Braconidae
Species : Bracon hebetor Say*

Family : Bethylidae
Species : Cephalonomia tarsalis (Ashmead)*, Cephalonomia sp., Plastanoxus sp., Holepyris sylvanidis (Brèthes)*, Holepyris sp.

-*-*-*-*-*-

ที่มา : PDF แมลงที่พบในผลิตผลเกษตร และการป้องกันกำจัด โดย กองวิจัยและพัฒนาวิชาการหลักการเก็บเกี่ยว และแปรรูปผลิตผลเกษตร – กรมวิชาการเกษตร


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  ผีเสื้อข้าวเปลือก (Angoumois grain moth) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง