ไม้โตเร็วมาแรง ไม้โตช้าน่าปลูก ขายได้ราคา เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างอากาศบริสุทธิ์

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

ไม้โตเร็วมาแรง ไม้โตช้าน่าปลูก ที่น่าปลูก เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างอากาศบริสุทธิ์

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ ชวนประชาชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมกันสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับประเทศและโลกของเราแล้ว ด้วยการแนะนำปลูกไม้ โหมดเศรษฐกิจ ทั้งไม้โตเร็ว ไม้โตช้า ที่น่าสนใจ มาแรง ซึ่งไม้เหล่านี้นอกจากปลูกง่ายแล้ว ยังขายได้ราคา

โดย ไม้โตเร็ว มีอัตราการเติบโตของเส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 1.5 เซนติเมตร/ปี อายุรอบตัดฟัน 5-15 ปี

ส่วนไม้โตช้า มีอัตราการเติบโตของเส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 0.8 เซนติเมตร/ปี อายุรอบตัดฟัน 15 ปีขึ้นไปมูลค่าของเนื้อไม้สูง อย่างไรก็ตาม เนื้อไม้ของไม้ทั้ง2ช่วงอายุ ใช้ในอุตสาหกรรมไม้แปรรูป ก่อสร้าง และเฟอร์นิเจอร์คุณภาพชั้นสูง

ถ้ามีประโยชน์ ฝากแชร์ ไปยังกลุ่มเกษตรต่างๆ เพื่อเป็นความรู้ ให้กับเพื่อนๆ ด้วยนะครับ

ขอบคุณข้อมูล-ภาพ : สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  'สูตรจากชาวสวน' เทคนิคการกระตุ้นหน่อไม้ ให้ออกนอกฤดู

เรื่องที่เกี่ยวข้อง