กั้นเขตบ้านผิด 10 ปี อาจเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

กั้นเขตบ้านผิด 10 ปี อาจเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

การรังวัดพื้นที่สร้างบ้านต้องดูให้ดี หากรังวัดผิดพลาดอาจเสียกรรมสิทธิที่ดินให้กับข้างบ้านได้ โดยเข้าข่ายเป็นการครอบครองปรปักษ์

สมมุติว่า ข้างบ้านสร้างกำแพงล้ำที่ดินของเราครบ 10 ปี โดยสงบ เปิดเผย ถึงแม้ว่าจะคิดว่าเป็นที่ดินของตัวเอง แต่ถ้าปรากฎภายหลังว่า มีการรุกล้ำที่ดินเรา เราก็อาจจะเสียกรรมสิทธิได้

คำพิพากษาของศาลฎีกา เลขที่ 4182/2554 ข้างบ้านครอบครองที่ดินโดยคิดว่าเป็นที่ดินของตัวเอง มารู้ทีหลังว่าไม่ใช่ที่ดินของตัวเอง แต่ครอบครองมาแล้ว 10 ปี ย่อมได้กรรมสิทธิ์

ตอนนี้ถ้าพบว่าที่ดินเรากั้นเขตแดนผิด ก็ต้องรีบแก้ไข ก่อนจะสายเกินไป

โดย : ทนายรัชพล ศิริสาคร


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  วิธีขอเปิดทาง ที่ดินตาบอด โดยทนายรัชพน ศิริสาคร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง