วิธีการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว “แก้ไม่ยากอย่างที่คิด”

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

วิธีการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว “แก้ไม่ยากอย่างที่คิด”

ไม่ว่าจะมีทรัพยากรน้ำอุดมสมบูรณ์ แต่การมี “ดินที่เลว” นั้นก็ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายกว่าที่คิด ทั้งในเรื่องของโครงสร้างดินที่แน่น อัดตัวเป็นก้อน ปราศจากธาตุอาหารที่จำ เป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ก็เป็นการยากต่อการปลูกพืช ไม่ว่าพืชชนิดใดๆดินจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืช เพราะฉะนั้นการดูแลรักษาดินถือเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องใดๆ ทั้งการเติมอินทรียวัตถุให้กับดิน เศษวัชพืช แกลบดิบ ถ้าเจอกับอากาศที่หนาวเย็น แห้งแล้ง ก็ต้องรู้จักรักษาดิน รักษาความนุ่มชุ่มชื้นจากอินทรียวัตถุ จากตอซัง ฟางข้าว หรือเศษซากใบอ้อย

การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินเป็นกรด
ดินเปรี้ยวหรือดินเป็นกรดเกิดจากเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงการเกษตรมากขึ้น ซึ่งในปุ๋ยนั้นจะประกอบไปด้วย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมโดยสารเคมีเหล่านี้ล้วนแต่มีคุณสมบัติเป็นกรดทั้งสิ้น

วิธีการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว
– ในกรณีที่ปัญหาดินเปรี้ยวเกิดจากสารเคมีที่สะสมในดิน ให้ทำการหยุดการใช้สารเคมีทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง แล้วเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์สารชีวภาพในการกำจัดแมลง

– กรณีที่ดินเปรี้ยวหรือดินเค็มเกิดจากการมีอินทรียวัตถุมากเกินไป ทำให้ดินย่อยสลายไม่ทัน เช่น บริเวณที่มีวัวหรือควายลงไปนอน จะทำให้มีมูลวัวควายจำนวนมาก

– การแก้ปัญหาดินเปรี้ยว ให้ทำ การล้างดินด้วยน้ำหมักสมุนไพรรสจืดผสมน้ำ อัตราส่วน 1 ลิตร ต่อน้ำ 100 ส่วน เพื่อชะล้างความเปรี้ยวและความเค็มของดินให้ลดหรือเจือจางลง โดยการนำน้ำมาหมักสมุนไพรรสจืด (ปุ๋ยน้ำรสจืด) มารดให้ทั่ว เป็นวิธีดีที่สุดและเร็วที่สุดในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว

การสังเกตดินเปรี้ยวหรือเป็นกรดจัด
– หากเป็นนาข้าว ใบข้าวจะมีสีเขียวสวยงามมีใบข้าวจำนวนมาก เรียกว่า อาการบ้าใบ แสดงว่าดินเปรี้ยวเป็นกรดจัด

– หากเป็สวน จะสังเกตุได้จากสีและเส้นใบไม่เสมอกัน ใบไม่ค่อยสวย สีใบไม่เขียว ไม่เป็นปกติของต้นไม้ชนิดนั้นๆ

การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวสามารถแก้ไขปัญหาด้วยวิธีง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้สารใดๆ นอกจากการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวในการเพาะปลูกจะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย เพราะถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์การใช้สารเคมีก็ไม่จำเป็นนัก และเมื่อแก้ไขปัญหาแล้ว จะต้องลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลง เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดดินเปรี้ยวและเค็มไม่ให้เกิดขึ้นอีก

*** ถ้าโพสนี้มีประโยชร์ โปรแชร์ต่อ ไปยังกลุ่มเกษตรต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแก่ผู้พบเห็น


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  เกษตรกรต้องรู้ การเตรียมดินให้พร้อม ก่อนปลูกพืช

เรื่องที่เกี่ยวข้อง