วิธีการป้องกัน และกำจัด แมลงศัตรูมะม่วง

จจัยที่สำคัญข้อหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรอาชีพการปลูกมะม่วงต้องขาดทุน นั้นก็คือ “แมลง ศัตรูพืช” เพราะถ้าเราควบคุมและป้องกันกำจัด แมลง ศัตรูพืชมะม่วง ไม่ได้

อ่านต่อ