แตนเบียน สายพันธุ์ Eurytoma sp. แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

แตนเบียน สายพันธุ์ Eurytoma sp. ตัวเต็มวัย มีขนาดลำตัวยาว 1.4-2.9 มิลลิเมตร แตนเบียนชนิดนี้ พบร่วมกับแตนเบียน Proconura minusa

อ่านต่อ

แตนเบียนผีเสื้อข้าวสาร Bracon hebetor Say แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

แตนเบียนผีเสื้อข้าวสาร Bracon hebetor Say ตัวเต็มวัย มีขนาดลำตัวยาว 1.6-3.3 มิลลิเมตร แตนเบียนชนิดนี้อาศัยอยู่ภายนอกเหยื่อ

อ่านต่อ

แตนเบียน สายพันธุ์ Aprostocetus (Tetrastichodes) hagenowii (Ratzeburg) แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

แตนเบียน สายพันธุ์ Aprostocetus (Tetrastichodes) hagenowii (Ratzeburg) ตัวเต็มวัย มีขนาดลำตัวยาว 1.2-2.1 มิลลิเมตร เป็นแตนเบียนไข่ของแมลงสาบ

อ่านต่อ

แตนเบียน สายพันธุ์ Holepyris sp. แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

แตนเบียน สายพันธุ์ Holepyris sp. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Holepyris sp. (Hymenoptera : Bethylidae) ตัวเต็มวัย มีขนาดลำตัวยาว 2.1-2.2 มิลลิเมตร

อ่านต่อ

แตนเบียน สายพันธุ์ Holepyris sylvanidis (Brethes) แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

แตนเบียน สายพันธุ์ Holepyris sylvanidis (Brethes) ตัวเต็มวัยมีขนาดลำตัวยาว 1.7-3.1 มิลลิเมตร แตนเบียนเพศเมียจะต่อยเหยื่อให้เป็นอัมพาตแล้วจะนำเหยื่อไปที่อยู่อาศัย

อ่านต่อ

แตนเบียน สายพันธุ์ Plastanoxus sp. แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

แตนเบียน สายพันธุ์ Plastanoxus sp. ตัวเต็มวัย มีขนาดลำตัวยาว 1.1-1.7 มิลลิเมตร การจำแนกเพศผู้และเพศเมีย เมื่อมองทางด้านหน้า

อ่านต่อ

แตนเบียน สายพันธุ์ Cephalonomia sp. แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

แตนเบียน สายพันธุ์ Cephalonomia sp. ตัวเต็มวัย มีขนาดลำตัวยาว 1.1-1.7 มิลลิเมตร การจำแนกเพศผู้และเพศเมีย เมื่อมองทางด้านหน้า

อ่านต่อ

แตนเบียน สายพันธุ์ Cephalonomia tarsalis (Ashmead) แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

แตนเบียน สายพันธุ์ Cephalonomia tarsalis ตัวเต็มวัย มีขนาดลำตัวยาว 1.2-1.9 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยเพศเมียจะต่อย (ปล่อยพิษ) ทำให้เป็นอัมพาต

อ่านต่อ

แตนเบียนมอด Anisopteromalus calandrae (Howard) แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

แตนเบียนมอด Anisopteromalus calandrae ตัวเต็มวัย มีขนาดลำตัวยาว 1.0-2.8 มิลลิเมตร ลักษณะทั่วไปคล้าย Lariophagus distinguendus

อ่านต่อ

แตนเบียน สายพันธุ์ Lariophagus distinguendus (Forster) แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

แตนเบียน สายพันธุ์ Lariophagus distinguendus (Forster) ตัวเต็มวัย มีขนาดลำตัวยาว 1.2-2.5 มิลลิเมตร ลำตัวสีเขียวเข้มเป็นมันแวววาว

อ่านต่อ