มอดฟันเลื่อยใหญ่ (Merchant grain beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

มอดฟันเลื่อยใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oryzaephilus mercator Fauvel (Coleoptera : Silvanidae) ชื่อเดิม : Silvanus mercator

อ่านต่อ

มอดฟันเลื่อย (Saw-toothed grain beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

มอดฟันเลื่อย ชื่อวิทยาศาสตร์ : มอดฟันเลื่อย (Saw-toothed grain beetle) เป็นแมลงศัตรูสำคัญของข้าวสาร เครื่องเทศ ผลไม้แห้ง ผลไม้แห้งเปลือกแข็ง และผลิตภัณฑ์จากธัญพืช

อ่านต่อ

ด้วงผลไม้แห้ง (ด้วงปีดตัด) (Dried fruit beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงผลไม้แห้ง (ด้วงปีดตัด) (Dried fruit beetle) ชื่ออื่น ๆ : ด้วงปีกตัด, Corn sap beetle ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carpophilus hemipterus (Linnaeus) (Coleoptera : Nitidulidae)

อ่านต่อ