ด้วงขาโต (Tamarind seed beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงขาโต (Tamarind seed beetle) ชื่ออื่น ๆ : Groundnut seed beetle, Groundnut beetle, Groundnut bruchid, Groundnut borer, Tamarind weevil

อ่านต่อ

ด้วงงวงมะขาม (Tamarind seed borer) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงงวงมะขาม (Tamarind seed borer) ชื่ออื่น ๆ : Tamarind weevil ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sitophilus linearis Herbst (Coleoptera : Curculionidae)

อ่านต่อ