เมื่อวันอังคารที่ 26 ก.พ. พ.ศ. 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทรงสเด็จไปทรงเยี่ยมโครงการหลวงอ่างขาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ไปทรงเยี่ยมโครงการหลวงอ่างขาง ตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 ก.พ. พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทรงสเด็จไปยังบ้านขอบด้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำเนินเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ไปยังบ้านขอบด้ง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 ก.พ. พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทรงสเด็จไปยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ ไปยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ