วิเคราะห์ สารแคดเมียม ที่ปนเปื้อนใน ทุเรียนเวียดนาม เกิดขึ้นได้อย่างไร ไทยควรปรับตัวอย่างไร

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

วิเคราะห์ สารแคดเมียม ที่ปนเปื้อนใน ทุเรียนเวียดนาม เกิดขึ้นได้อย่างไร ไทยควรปรับตัวอย่างไร

เว็บไซต์ข่าว “พูมีออนไลน์” (Phumionline) ในเวียดนามรายงานว่า กรมกักพืชของจีน (พีเอ็นโอ) ตรวจพบสารแคดเมียมปนเปื้อนใน ทุเรียนเวียดนาม วันนี้เราจะมาวิเคราะห์หา สาเหตุของการปนเปื้อนแคดเมียมในทุเรียนเวียดนาม ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ไทยเราควรศึกษาข้อมูลไว้เป็นตัวอย่าง

ความเป็นไปได้ว่าสาเหตุของการปนเปื้อนแคดเมียมในทุเรียนเวียดนาม มีดังนี้

1. มลพิษทางดิน
ดินตามธรรมชาติ : ดินในบางพื้นที่ของเวียดนามอาจมีปริมาณแคดเมียมสูงตามธรรมชาติ

กิจกรรมของมนุษย์ : การใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึมลงสู่ดิน อาจส่งผลให้ปริมาณแคดเมียมในดินสูงขึ้น

2. การดูดซึมของทุเรียน
รากพืช : ต้นทุเรียนอาจดูดซึมแคดเมียมจากดินผ่านราก

น้ำ : ต้นทุเรียนอาจดูดซึมแคดเมียมจากน้ำที่ใช้รดน้ำ โดยเฉพาะน้ำที่ปนเปื้อน

3. สภาพแวดล้อม
สภาพดิน : ดินที่มีกรดต่ำ มีอินทรีย์วัตถุน้อย แคดเมียมจะละลายน้ำและดูดซึมโดยต้นทุเรียนได้ง่าย

สภาพอากาศ : ฝนตกชุก แคดเมียมจะชะล้างจากดินลงสู่แหล่งน้ำ ต้นทุเรียนดูดซึมแคดเมียมจากน้ำ

ผลกระทบของแคดเมียม
ต่อสุขภาพ : แคดเมียมเป็นโลหะหนัก สะสมในร่างกายเป็นเวลานาน ส่งผลต่อระบบไต ระบบกระดูก ระบบประสาท และอาจก่อมะเร็ง

ต่อผู้บริโภค : การบริโภคทุเรียนที่มีแคดเมียมปนเปื้อน เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคไต โรคกระดูกพรุน โรคมะเร็ง

แนวทางแก้ไข
ตรวจสอบปริมาณแคดเมียมในดิน : ควรตรวจสอบปริมาณแคดเมียมในดิน และกำหนดมาตรฐานที่ปลอดภัย

ปรับปรุงวิธีการเกษตร : เกษตรกรควรปรับปรุงวิธีการเกษตร ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และใช้น้ำที่สะอาด

สร้างความรู้ความเข้าใจ : ควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับอันตรายของแคดเมียม และวิธีการเลือกซื้อทุเรียนที่ปลอดภัย

กรณีทุเรียนเวียดนามปนเปื้อนแคดเมียม เป็นการเตือนให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกันแก้ไข เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน เพราะอนาคตทุเรียนไทยอาจเกิดปัญหานี้ก็ได้

เรียบเรียงโดย : เกษตร นานา


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  คลิป - ชาวนา อีสานรุ่นใหม่ในวันกลับบ้าน ณ ยโสธร | ฟังเสียงประเทศไทย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง