ปฎิทินปลูกผลไม้ ในแต่ละเดือน ปี 2566

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

ปฎิทินปลูกผลไม้ ในแต่ละเดือน ปี 2566

ปฏิทินปลูกผลไม้ ปี 2566 ไม้ผลที่ปลูกและบริโภคกันในเมืองไทย ส่วนใหญ่เป็นผลไม้เมืองร้อนที่ปลูกและพัฒนาสายพันธุ์จนมีความหลากหลายของรูปลักษณ์และรสชาติ ไปดูกันว่าเดือนไหนเป็นช่วงของผลไม้อะไรบ้าง จาก ปฏิทินผลไม้

มกราคม
มะพร้าว : เริ่มให้ผลผลิตหลังปลูกประมาณ 3 ปี (ต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม)

สตรอว์เบอร์รี่ : เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังดอกบาน 90 วัน (กิ่งพันธุ์ ไหลสตอว์เบอร์รี่)

องุ่น : หลังจากเริ่มติดผลเล็กๆ 90-120 วัน เก็บผลผลิตได้ (กิ่งพันธุ์องุ่น)

มะขามป้อม : เริ่มให้ผลผลิตหลังปลูก 2-5 ปี (ต้นพันธุ์มะขามป้อมยักษ์อินเดีย)

มะขามหวาน : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน (ต้นพันธุ์มะขามหวาน)

ชมพู่ : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 25-30 วัน (ต้นพันธุ์ชมพู่ทับทิมจันทร์)

กุมภาพันธ์
เสาวรส : เริ่มให้ผลผลิตหลังปลูก 5-7 เดือน (เมล็ดพันธุ์เสาวรสหวาน สีม่วง)

สตรอว์เบอร์รี : เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังดอกบาน 90 วัน (กิ่งพันธุ์ ไหลสตอว์เบอร์รี่)

องุ่น : หลังจากเริ่มติดผลเล็กๆ 90-120 วัน เก็บผลผลิตได้ (กิ่งพันธุ์องุ่น)

มะขามป้อม : เริ่มให้ผลผลิตหลังปลูก 2-5 ปี (ต้นพันธุ์มะขามป้อมยักษ์อินเดีย)

กล้วยหอม : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังปลูก 10-11 เดือน (หน่อพันธุ์กล้วยหอม)

ชมพู่ : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 25-30 วัน (ต้นพันธุ์ชมพู่ทับทิมจันทร์)

มีนาคม
กล้วยน้ำว้า : หลังจากเริ่มแทงปลี 120 วัน เก็บเกี่ยวได้ (หน่อพันธุ์กล้วยน้ำว้า)

กล้วยหอม : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังปลูก 10-11 เดือน (หน่อพันธุ์กล้วยหอม)

ทับทิม : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังปลูก 1-3 ปี (ต้นพันธุ์ทับทิมแดง พารวย)

มะม่วงมหาชนก : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังปลูก 1-3 ปี (ต้นพันธุ์มะม่วงมหาชนก)

แตงโม : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังปลูก 55 วัน (รวม เมล็ดพันธุ์แตงโม น่าปลูก)

ขนุน : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120-150 วัน (ต้นพันธุ์ขนุนทวาย ออกลูกทั้งปี)

เมษายน
สับปะรด : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังติดผล 6 เดือน (หน่อมันสับปะรดปัตตาเวีย)

กล้วยหอม : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังปลูก 10-11 เดือน (หน่อพันธุ์กล้วยหอม)

ทับทิม : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังปลูก 1-3 ปี (ต้นพันธุ์ทับทิมแดง พารวย)

มะไฟ : พันธุ์เบาเริ่มให้ผลผลิตหลังปลูก 2-3 ปี (ต้นพันธุ์มะไฟ ข้าวเหนียวดำ)

แตงโม : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังปลูก 55 วัน (รวม เมล็ดพันธุ์แตงโม น่าปลูก)

ขนุน : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120-150 วัน (ต้นพันธุ์ขนุนทวาย ออกลูกทั้งปี)

พฤษภาคม
สับปะรด : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังติดผล 6 เดือน (หน่อมันสับปะรดปัตตาเวีย)

ทุเรียน : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน (ต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง)

เงาะ : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน (ต้นพันธุ์เงาะโรงเรียน นาสาร แท้)

หม่อน : เริ่มให้ผลผลิตเต็มที่ตอนอายุ 2 ปี (ต้นพันธุ์หม่อน)

แตงโม : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังปลูก 55 วัน (รวม เมล็ดพันธุ์แตงโม น่าปลูก)

ขนุน : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120-150 วัน (ต้นพันธุ์ขนุนทวาย ออกลูกทั้งปี)

มิถุนายน
สับปะรด : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังติดผล 6 เดือน (หน่อมันสับปะรดปัตตาเวีย)

ทุเรียน : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน (ต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง)

เงาะ : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน (ต้นพันธุ์เงาะโรงเรียน นาสาร แท้)

มังคุด : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน (ต้นพันธุ์มังคุด ต้นเตี้ย ลูกดก)

อ่าน :  เด็กกตัญญู น้องออย เด็กหญิงสู้ชีวิต ใช้เพิงสังกะสีเป็นร้านตัดผม หารายได้ดูแลพ่อและน้อง

กระท้อน : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 130-150 วัน (ต้นพันธุ์กระท้อนปุยฝ้าย)

มะละกอ : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน (รวม เมล็ดพันธุ์มะละกอ น่าปลูก)

กรกฎาคม
ส้มโอ : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน (ต้นพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม)

ส้มเขียวหวาน : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 8-10 เดือน (ต้นพันธุ์ส้มเขียวหวานดำเนิน)

ฝรั่ง : ดอกบานจนถึงผลแก่ 5 เดือน เก็บเกี่ยวได้ (ต้นพันธุ์ฝรั่ง หงเปาสือ แท้)

ลำไย : หลังปลูก 3 ปี จะเริ่มให้ผลผลิต (ต้นพันธุ์ลำไย พันธุ์พวงทอง)

สตาร์แอปเปิ้ล : เริ่มให้ผลผลิตหลังปลูก 5-6 ปี (ต้นพันธุ์สตาร์แอปเปิ้ล)

น้อยหน่า : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 90 วัน (ต้นพันธุ์น้อยหน่าเกษตรเขียว2)

สิงหาคม
ส้มโอ : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน (ต้นพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม)

มะเฟือง : เริ่มให้ผลผลิตหลังปลูก 2-3 ปี (ต้นพันธุ์มะเฟือง)

ฝรั่ง : ดอกบานจนถึงผลแก่ 5 เดือน เก็บเกี่ยวได้ (ต้นพันธุ์ฝรั่ง หงเปาสือ แท้)

ลำไย : หลังปลูก 3 ปี จะเริ่มให้ผลผลิต (ต้นพันธุ์ลำไย พันธุ์พวงทอง)

ลองกอง : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน (ต้นพันธุ์ลองกองตันหยงมัส แท้)

น้อยหน่า : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 90 วัน (ต้นพันธุ์น้อยหน่าเกษตรเขียว2)

กันยายน
ส้มโอ : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน (ต้นพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม)

มะเฟือง : เริ่มให้ผลผลิตหลังปลูก 2-3 ปี (ต้นพันธุ์มะเฟือง)

ฝรั่ง : ดอกบานจนถึงผลแก่ 5 เดือน เก็บเกี่ยวได้ (ต้นพันธุ์ฝรั่ง หงเปาสือ แท้)

กล้วยหอม : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังปลูก 10-11 เดือน (หน่อพันธุ์กล้วยหอม)

ลองกอง : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน (ต้นพันธุ์ลองกองตันหยงมัส แท้)

องุ่น : หลังจากเริ่มติดผลเล็กๆ 90-120 วัน เก็บผลผลิตได้ (กิ่งพันธุ์องุ่น)

ตุลาคม
กล้วยน้ำว้า : หลังจากเริ่มแทงปลี 120 วัน เก็บเกี่ยวได้ (หน่อพันธุ์กล้วยน้ำว้า)

มะเฟือง : เริ่มให้ผลผลิตหลังปลูก 2-3 ปี (ต้นพันธุ์มะเฟือง)

ฝรั่ง : ดอกบานจนถึงผลแก่ 5 เดือน เก็บเกี่ยวได้ (ต้นพันธุ์ฝรั่ง หงเปาสือ แท้)

ขนุน : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120-150 วัน (ต้นพันธุ์ขนุนทวาย ออกลูกทั้งปี)

มันแกว : เริ่มเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 3 เดือน (เมล็ดพันธุ์มันแกว)

มะละกอ : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน (รวม เมล็ดพันธุ์มะละกอ น่าปลูก)

พฤศจิกายน
กล้วยน้ำว้า : หลังจากเริ่มแทงปลี 120 วัน เก็บเกี่ยวได้ (หน่อพันธุ์กล้วยน้ำว้า)

มะขามป้อม : เริ่มให้ผลผลิตหลังปลูก 2-5 ปี (ต้นพันธุ์มะขามป้อมยักษ์อินเดีย)

อ้อย : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังปลูก 9-10 เดือน (ท่อนพันธุ์อ้อยคั้นน้ำสิงคโปร์)

ละมุด : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 7-8 เดือน (ต้นพันธุ์ละมุดสาลี่ยักษ์ แท้)

มันแกว : เริ่มเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 3 เดือน (เมล็ดพันธุ์มันแกว)

มะละกอ : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน (รวม เมล็ดพันธุ์มะละกอ น่าปลูก)

ธันวาคม
กล้วยน้ำว้า : หลังจากเริ่มแทงปลี 120 วัน เก็บเกี่ยวได้ (หน่อพันธุ์กล้วยน้ำว้า)

มะขามป้อม : เริ่มให้ผลผลิตหลังปลูก 2-5 ปี (ต้นพันธุ์มะขามป้อมยักษ์อินเดีย)

ส้มเขียวหวาน : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 8-10 เดือน (ต้นพันธุ์ส้มเขียวหวานดำเนิน)

มะไฟ : พันธุ์เบาเริ่มให้ผลผลิตหลังปลูก 2-3 ปี (ต้นพันธุ์มะไฟ ข้าวเหนียวดำ)

มะม่วง : เริ่มให้ผลผลิตหลังปลูก 1-3 ปี (รวม ต้นพันธุ์มะม่วง หลายสายพันธุ์ น่าปลูก)

อ่าน :  คลิป แนวทาง "ทำเกษตรผสมผสาน" แบบไม่มีไฟฟ้า บนพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน

มะละกอ : เริ่มเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 120 วัน (รวม เมล็ดพันธุ์มะละกอ น่าปลูก)

เรียบเรียงโดย : เกษตร นานา


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง