DIY วิธีทำไม้ห่อผลไม้ ด้วยอุปกรณ์ที่ทำได้ง่ายมาก

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน


DIY วิธีทำไม้ห่อผลไม้ ด้วยอุปกรณ์ที่ทำได้ง่ายมาก

เมื่อถึงฤดูกาลผลไม้ เหล่าผลไม้ก็เริ่มผลิช่อ ออกดอกและติดผล เราทำการฉีดสารอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพเพื่อจัดการโรคและแมลง รวมทั้งเพิ่มอาหารให่แก่พืช เมื่อผลไม้มีขนาดพอสมควรก็ถึงเวลาป้องกันแมลงเจาะผล โดยเฉพาะแมลงวันผลไม้

หลักการเบื้องต้นของการห่อผลไม้คือ นำวัสดุห่อ เช่น ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ ฯลฯ ไปห่อผลไม้ไว้ไม่ให้แมลงเข้าไปได้ และเมื่อผลไม้อยู่สูงก็ต้องหาวิธีขึ้นไปห่อให้ได้ ลงมือกันเลยย…

วัสดุอุปกรณ์

  • ท่อพีวีซี 1/2 นิ้ว ยาวประมาณ 30 ซม.
  •  ข้องอ 1/2 นิ้ว 2 อัน
  • สามทาง 1/2 นิ้ว
  • ขวดพลาสติกใส ขนาด 1500 ซีซี
  • เชือก ยาวประมาณ 6-8 เมตร
  • ไม้ไผ่ 3-5 เมตร


วิธีทำ
1. นำท่อพีวีซีต่อกับข้องอเป็บรูปตัว C และเจาะรูด้านหนึ่งของข้องอสำหรับร้อยเชือกแล้วนำไปต่อกับสามทาง ให้เป็นแนวเดียวกัน

2. นำขวดพลาสติกใสมาตัดก้น แล้วนำไปประกอบกับสามทาง ยึดให้แน่นด้วนเทปพร้อมร้อยเชือกแล้วยึดปลายเชือกกับคอขวดไว้ ร้อยเชือกผ่านท่อเข้าผ่านรูที่เจาะไว้ที่ข้องอ

3. นำไม้ไผ่มาสวมกับท่อสามทางเพื่อต่อความยาวให้สูงถึงผลไม้ที่ต้องการห่อการใช้งาน
1. จับเชือกที่ร้อยไว้บนปลายขวดที่ตัดไว้ ดึงให้ห้อยออกมาจากขอบ แล้วใช้หนังยางรัดเชือกไว้ไม่ให้หลุด

2. นำวัสดุห่อ (ถุงพลาสติก ที่ตัดก้นไว้ป้องกันน้ำขัง) มาใส่ลงในขวดพลาสติก กดลงไปแล้วเหลือขอบปากถุงไว้เพื่อให้ยางรัดได้

3. ในที่ห่อไปสวมที่ผลไม้ที่ต้องการห่อ เมื่อดูว่ามีผลแล้วดึงเชือกให้ยางรัดหลุดไปรัดถุงพลาสติก แล้วนำมือห่อออกมา ถุงพลาสติกจะถูกยางรัดถุงให้ติดกับผลไม้ที่ห่อ

เมื่อเราเข้าใจหลักการการห่อผลไม้แล้ว เราสามารถประยุกต์ใช้วัสดุใกล้ตัวนำมาใช้ได้ไม่ยากนัก
… เริ่มจากสิ่งที่มี
… เรียบง่ายแต่ได้ผล

ที่มา : http://www.monmai.com


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  วิธีติดตั้ง เครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง