ที่ดินข้างเคียงขัดขวางการรังวัดที่ดิน เสี่ยงคุก 1 ปี ปรับ 2 หมื่น

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

ที่ดินข้างเคียงขัดขวางการรังวัดที่ดิน เสี่ยงคุก 1 ปี ปรับ 2 หมื่น

ปัญหาการรังวัดที่ดินแล้วที่ดินข้างเคียงไม่ยอมให้รังวัด ไม่ยอมให้ความร่วมมือ จริงๆ มีกฎหมายคุ้มครองอยู่ ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินมีสิทธิที่จะทำการรังวัดได้

ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 66 มีหลักว่า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานมีอำนาจเข้าไปในที่ดินของผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองในเวลากลางวันได้ และให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองอำนวยความสะดวก และให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจสร้างหมุดหลักฐานได้ มีอำนาจขุดดิน ตัดกิ่งไม้ ฯลฯ เพื่อการรังวัดได้

มาตรา 108 ตรี ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวก มีโทษปรับไม่เกิน 1000 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 มีหลักว่า ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จะเห็นได้ว่า กฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่เข้าไปในที่ดินข้างเคียงได้ หากมีการขัดขวาง ก็เข้าข่ายเป็นความผิดข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่องพวกนี้ ไม่ต้องรอตำรวจมาจับ แต่ถ้าคุณรู้แล้ว ก็ไม่ควรทำผิดกฎหมายต่อไป

ทนายรัชพล ศิริสาคร


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  ทำเกษตรผสมผสาน แบบพอเพียง 1 ไร่ ทำเงินได้หลักแสนต่อปี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง