วิธีปรับสภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลา ด้วย EM Ball อีเอ็ม บอล

เกษตร นานา Kaset NaNa วิธีปรับสภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลา ด้วย EM Ball อีเอ็ม บอล

การดูแลสภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาน้ำจืด เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะบ่อดิน ถ้าไม่มีการปรับสภาพน้ำหรือมีการเปลี่ยนถ่ายระบายน้ำเข้า-ออกอย่างเหมาะสม อาจทำให้สิ่งที่หมักหมมก้นบ่อส่งผลทำให้น้ำในบ่อเน่าเสียได้

อ่านต่อ