คลิป-คุณตาวัย 75 ใช้จอบขุดบ่อเลี้ยงปลา 5 บ่อ!! ทำเกษตรผสมผสาน

คุณพ่อมล แก้วขาว ทำเกษตรผสมผสาน ทำเกษตรผสมผสาน บนพื้นที่ 2.5 ไร่ ขุดคลองด้วยแรงตัวเองด้วยจอบ เพราะทุนไม่มีแต่ใจรักในการทำเกษตร

อ่านต่อ

คลิป-ข้าวไม่มีราคา!! เเบ่งที่นามาทำผสมผสานสร้างแหล่งอาหารและรายได้ ลดรายจ่ายเลี้ยงปลาเลี้ยงกบปลูกไม้ผล

วันนี้จะพามาชม “โคก หนอง นา” 1 ปีเศษ ของคุณสมัย บ้านโนนค้อ อ.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 3 ไร่

อ่านต่อ

คลิป วิถีทำเกษตรลงทุนศูนย์บาท จ.บุรีรัมย์ อาชีพทั่วไทย

เที่ยวชุมชน บ้านสายโท 11 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ชมผลงานปูนปั้นพญานาค จากชาวบ้าน และศึกษาสวนเศรษฐกิจพอเพียง เก้า สิบ ที่พัฒนาฟื้นพื้นที่ดินแห้งแล้งให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

อ่านต่อ