ต้นทางถูก ปลายทางแพง ”โลละ 1 บาท ทิ้งดีกว่า”

“ผักกาดขาวเหลือโลละบาท
เขายอมทิ้งทั้งสวน
ต้นทางถูกปลายทางแพง
มีแต่โครงการช่วยเหลือพืชหลักเช่นข้าว​ยาง
แต่พืชผลของชาวบ้านตัวเล็กตัวน้อยที่ติดตามป่าตามเขา
สู้ตามยะถากรรม”

อ่านต่อ