“ยางนามีค่าดั่งทอง” ปลูกยางนา เหมื่อนมีเหมืองทองคำไว้ในไร่

มีคนไทยจำนวนมากที่ต่อยอดนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ โดยการ ปลูกยางนา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนน้ำมันดีเซล

อ่านต่อ

คลิป ทำโคกหนองนา ขุดคลองสวยๆ ด้วยงบ 10,000 บอกได้คำเดียวโคตรคุ้ม

เปรียบเทียบปลาสองคลองนี่แตกต่างกันเลย ขนาดตัวปลาต่างกัน อีกคลองปลาจะตัวใหญ่กว่า เพราะมีบัวมีพืชน้ำ มีหอย

อ่านต่อ