ธุรกิจเกษตร คืออะไร ? ทำไมอยากรวยต้องห้ามทำเกษตร ให้ทำธุรกิจเกษตร

ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป และการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร ตลอดจนถึงการจัดการทรัพยากรและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

อ่านต่อ