ทุเรียนมาเลเซีย เฮ! ส่งออกทุเรียนผลสดไปจีนได้แล้ว จีนยังต้องการทุเรียนอีกมาก

เราได้คู่แข่งอย่างเป็นทางการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งประเทศแล้ว ทุเรียนมาเลเซีย สามารถส่งออกทุเรียนผลสดไปยังประเทศจีนได้แล้ว

อ่านต่อ