“เรื่องเล่าของเตี่ย” ชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่เมืองไทย ทำไม..? ถึงรวยเร็ว

ฉันเป็นลูกชาวจีนแผ่นดินใหญ่ เมื่อครั้งหนีภัยสงคราม เหล่ากง เหล่าม่า ต้องหอบลูกกระเตงหลาน เสื่อผืนหมอนใบ ข้ามน้ำ ข้ามทะเล หนีตายมาเมืองไทย

อ่านต่อ